1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством

ПРОГРАМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУУправління торговим підприємством

Автоматизація торгового підприємства (оптова торгівля, дистрибуція, роздрібна торгівля)

 

Програма "Управління торговим підприємством" із лінійки 1С:Підприємство підходить для комплексної автоматизації управління торговим підприємством: бухгалтерський, податковий, фінансовий, управлінський облік, керування персоналом; планування та контроль торгових операцій, формування необхідної звітності. 

 

Як програма "1С:Підприємство. Управління торговим підприємством" допоможе управляти компанією

У програмі розроблена система звітів, які дозволяють контролювати та аналізувати результати діяльності підприємства. "Рапорт керівникові" - механізм для доставки керівнику інформації про поточну ситуацію в компанії. У короткому звіті сконцентровані дані по обсягу продажів, по дебіторській та кредиторській заборгованості та багатьох інших показниках. "Монітор ефективності" дозволяє "бачити" весь бізнес в цілому і своєчасно виявляти проблемні місця, відхилення від плану чи негативну динаміку.
 

Основні функції програми "1С:Підприємство. Управління торговим підприємством" (УТП)

Програмний продукт «1С:Підприємство. УТП» дозволяє автоматизувати основні бізнес процеси гуртової та роздрібної торгівлі, наприклад, планування та контроль продаж, управління замовленнями покупців.
 
 • управління торговою діяльністю
 • планування продажів та закупівель
 • управління замовленнями покупців
 • управління закупівлями
 • ціноутворення
 • управління взаємовідносинами з клієнтами
 • складський облік
 • облік банківських та касових операцій
 • управління взєморозрахунками
 • управління персоналом та розрахунок зарплати
 • облік виробництва
 • бухгалтерський облік
 • податковий облік
 • формування звітності
 

Управління та планування продажів

Програма для управління торгівлею розроблена

 • для планування продажів в натуральному та грошовому вираженні, базуючись на даних про продажі, отримані в минулі періоди;
 • для розрахунку відпускних цін, базуючись на даних про поточні ціни підприємства та ціни конкурентів;
 • для розрахунку собівартості продажів;
 • для планування продажів як в цілому по підприємству, так і окремо по групах товарів, по категоріях покупців; модуль дозволяє консолідувати всі окремі плани у зведений план продажів, аналізувати заплановані та фактичні продажі.

У конфігурації УТП реалізовані різні схеми продажів зі складу, під замовлення, в кредит або по передоплаті товарів, які були прийняті на комісію, і їх передача на реалізацію комісіонеру. Планування продажів може вестися з деталізацією часу, що дозволяє переходити від стратегічних планів до оперативних, і при цьому зберігається вся інформація про показники, встановлені на кожному етапі планування; вести планування продажів з урахуванням і без урахування сезонних змін попиту.

 

Роздрібна торгівля в УТП
Роздрібна торгівля в програмі "Управління торговим підприємством" може здійснюватися з будь-якого складу: оптового, роздрібного або неавтоматизированной торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури. Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.
 
Підтримується підключення торгового обладнання, наприклад, сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор".
 
Якщо ваше підприємство має автоматизовані роздрібні точки на базі 1С:Підприємство "Роздрібна торгівля", і вам необхідно інтегрувати її з УТП, у нашої компанії є готове рішення обміну УПТ та "Роздрібною торгівлею".

 

Управління закупівлями

Дана програма для управління торговим підприємством дозволяє планувати закупівлі та своєчасно поповнювати запаси. Функціонал системи включає:

 • планування закупівель на підставі даних про фактичні продажі і замовлення покупців / клієнтів і прогнозованих продажів; 
 • аналіз потреби в товарах на складі;
 • формування графіків поставок і платежів;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • різні схеми прийому товарів від постачальників (в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів);
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (наприклад, через недопоставки товарів, матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах.

 

Управління замовленнями покупців

Програма "Управління торговим підприємством" призначена для роботи з замовленнями, в ній фіксуються всі етапи виконання замовлення. Менеджер в будь-який момент:
 • відстежує хід виконання замовлення;
 • відстежує історію співпраці з клієнтами та постачальниками;
 • оцінює ефективність роботи з контрагентами;
 • за допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму УТП, отримує інформацію про оплату замовлень, їх розміщення на виробництво та хід виконання.

 

Ціноутворення

Модуль ціноутворення в УТП призначений для ведення цінової політики підприємства і дозволяє:
 • формувати схеми утворення цін і знижок;
 • збирати і зберігати дані про ціни конкурентів, постачальників;
 • проводити порівняльний аналіз цін компанії і цін конкурентів та постачальників.

 

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Система управління взаємовідносинами з клієнтами в програмі "Управління торговим підприємством" дозволяє збирати, зберігати і аналізувати дані про клієнтів, вести історію взаємовідносин з ними, аналізувати кожного клієнта (його прибутковість, потенціал). Функціонал системи дає можливість:
 • збирати і зберігати інформацію про контактні дані контрагента,
 • фіксувати терміни виконання замовлень, умови доставки, замовлені товари і ціни,
 • проводити ABC / XYZ-аналіз контрагентів і на його підставі сегментувати їх (постійний, потенційний, разовий, регулярний, епізодичний),
 • проводити аналіз ефективності маркетингових заходів / акцій;
 • автоматично оповіщати користувачів про заплановані контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час;
 • контролювати робочі плани підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • формувати індивідуалізований підхід до потреб кожного клієнта;
 • фіксувати кожне звернення потенційного клієнта і аналізувати рівень залучення клієнтів;
 • аналізувати причини зриву виконання замовлень покупців;
 • оцінювати ефективність рекламних і маркетингових активностей.

 

Складський облік в УТП

Для управління торгівлею та ефективної роботи складу в УТП необхідно використовувати підсистему управління складом. Підсистема дає можливість:
 • управляти залишками на складах (у різних розрізах і з різними параметрами);
 • вести облік власних товарів, товарів, прийнятих або переданих на реалізацію, вести облік зворотної тари;
 • вести облік по партіях товарів, задавати свої характеристики партій;
 • резервувати товар на складах;
 • контролювати серії і терміни придатності товарів;

Інструменти статистичного контролю запасів дають можливість оцінити "привабливість" кожного товару по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), а також виявити, що погано продається, для прийняття рішення про його подальше виведення з асортименту або можливе інвестуванні в його розвиток.

 

Облік банківських та податкових операцій

Програма "1С:Підприємство" для управління торговим підприємством автоматизує облік рутинних банківських та податкових операцій:  

 • облік руху грошових коштів (багатовалютний), облік їх залишків;
 • резервування коштів під платежі;
 • платіжний календар;
 • оформлення первинних документів.

 

Управління взаєморозрахунками

Підсистема Управління взаєморозрахунками в УТП дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі, використовуються два види заборгованості: фактичну і прогнозовану (відкладену). Фактична заборгованість виникає в зв'язку з операціями розрахунку і передачею прав власності. Відкладена заборгованість виникає, коли в системі відображаються такі події, як замовлення на поставку або передача товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інші подібні.
 
Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
 • фіксування виникнення дебіторської та дебіторської заборгованості;
 • проведення аналізу заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (по договорах, по рахунках / замовленнях, по розрахункових документах).

 

Управління персоналом торгового підприємства

Система 1С:Підприємство для автоматизації управління торговим підприємством дозволяє також спростити виконання операцій з управління персоналом і кадрового обліку:
 • ведення кадрового обліку, аналіз кадрового складу;\
 • розрахунок заробітньої плати;
 • розрахунок утримань, податків, зборів.

У програмі "Управління торговим підприємством" підтримується ведення штатного розкладу з зазначенням різних видів тарифних ставок, надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. Передбачена можливість формування аналітичної звітності за штатним розкладом.

Для розрахунку заробітної плати, розрахунку податків і зборів відповідно до українського законодавства в УТП передбачені:
 • облік використання робочого часу, друк табелів;
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, за почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплати за договорами;
 • нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками (виплата зарплати, перерахування зарплати на карткові рахунки);
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші);
 • відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку і витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат торгового підприємства.
При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

 

Облік виробництва

У конфігурації "Управління торговим підприємством" передбачена можливість ведення виробничого обліку, розрахунку фактичної собівартості продукції, послуг виробничого характеру та напівфабрикатів. За допомогою автоматичного заповнення первинних документів користувачі економлять час на рутинних операціях.
 
У програмі автоматизовано облік переробки давальницької сировини.
 
Для складних технологічних процесів з проміжними стадіями випуску напівфабрикатів підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.
 
Залежно від специфіки виробничої діяльності підприємства при розподілі загальновиробничих витрат можуть застосовуватися різні бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виручка, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.
 
В УТП передбачено формування звітності для аналізу виробничої діяльності з управлінської та бухгалтерської точки зору.

 

Бухгалтерський та податковий облік

Конфігурація "1С:Підприємство. Управління торговим підприємством" передбачає ведення бухгалтерського та податкового обліку у відповідності до законодавства України. Система підтримує різні схеми оподаткування:

 • загальна система оподаткування;
 • єдиний податок та ПДВ;
 • єдиний податок без ПДВ;
 • єдиний податок для СПД – фізичних осіб.

Працівники бухгалтерії підприємства

 • бачать список заявок на грошові кошти, формують платіжні документи на основі цих заявок та через Клієнт-банк проводять платежі;
 • ведуть облік основних засобів (ОЗ), які знаходяться на балансі організації, та відображають всі операції з ОЗ;
 • мають набір звітів, які дозволяють вести контроль руху матеріалів/запасів підприємства;
 • розраховують заробітну плату на основі інформації із модуля кадрового обліку.

 

У нас ви можете купити УТП 1С:Підприємство, укласти договір на інформаційно-технологічний супровід програми, замовити оновлення і розробку додаткового функціоналу.

 

Вартість програми 1С:Підприємство

"Управління торговим підприємством"

 

 

45 000 грн

Замовте демонстрацію програми.

 

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм 1С:Підприємство. Розробка додаткового функціоналу для програм 1С:Підприємство під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

При покупці програми 1С:Підприємство:

1. Бонуси - 10% від вартості програмного забезпеченняБонуси при покупці 1С:Підприємство

 • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання 

2. 3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

 • лінія консультацій
 • доступ до інформаційної системи "ІТС"
 • актуальні релізи оновлень програми
 • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"

3. Знижка до 50% при переході з 1С:Підприємство 7.7. на версію 8

Замовте консультацію з 1С:Підприємство

У вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму 1С:Підприємство, яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

 

Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації: