1С:Підприємство. Бухгалтерія

Бухгалтерія 1С:ПідприємствоПРОГРАМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах

 

Програма "Бухгалтерія" призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку на комерційних підприємствах (торгівля, послуги); розроблена з урахуванням всіх вимог до ведення бухгалтерського та податкового обліку в Україні.

 

 

Як програма "1С:Підприємство. Бухгалтерія для України" автоматизує бухгалтерський та податковий облік

 

Програмний продукт "1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України" призначений для ведення бухгалтерського та податкового обліку згідно з законодавством України; підходить для організацій, що здійснюють комерційну діяльність, дозволяє вирішити всі завдання бухгалтерської служби підприємства. 

Основні функції програми

 • бухгалтерський та податковий облік
 • облік банківських та касових операцій
 • розрахунки з контрагентами
 • облік товарів, матеріалів, готової продукції
 • інвентаризація
 • облік операцій надходження та реалізації товарів
 • відображення виробничих операцій
 • облік основних засобів
 • нарахування та виплата зарплатні
 • облік руху кадрів

Як захистити базу даних 1С:Підприємство

 

Функціональні можливості "Бухгалтерії" редакція 2.0.

 

Інтерфейс бухгалтерської програми

Конфігурація "Бухгалтерія" редакція 2.0. розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". До його основних характеристик відносяться:
 • збільшений шрифт;
 • збільшено робочий простір;
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • оновлена ​​система навігації: інструменти, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ з будь-якого вікна до будь-якої функції;
 • можливість відправляти повідомлення об'єкти (документи, елементи довідників і ін.) та команди.
Бухгалтерська програма "1С:Підприємство. Бухгалтерія" призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до законодавства України; підходить для організацій, що здійснюють комерційну діяльність, дозволяє вирішити всі завдання бухгалтерської служби підприємства.

 

Облік документів

Основний спосіб відображення операцій господарської діяльності – введення документів, які відповідають первинним бухгалтерським документам.

 

Облік діяльності кількох організацій

Програма "Бухгалтерія" 1С:Підприємство дозволяє вести облік діяльності кількох підприємств/організацій в окремих інформаційних базах. В конфігурації є також можливість використовувати спільну базу для обліку діяльності кількох організацій при необхідності. Це зручно в тому випадку, коли напрямки діяльності взаємопов’язані, та є необхідність використовувати спільні списки продукції, працівників, покупців, складів тощо.  

В базовій версії «1С:Підприємство. Бухгалтерія 8» відключена можливість вести облік діяльності кількох організацій у спільній базі, облік можливий тільки в окремих інформаційних базах.

 

Підтримка різних систем оподаткування

В бухгалтерській програмі 1С:Підприємство підтримуються різні системи оподаткування:

 • податок на прибуток та ПДВ;
 • податок на прибуток без ПДВ;
 • єдиний податок та ПДВ;
 • єдиний податок без ПДВ;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

 

Облік матеріально-виробничих запасів (МВЗ)

Облік МВЗ відбувається відповідно до НСБУ 9 "Запаси". Оцінка МПЗ при вибутті визначається:

 • по середній собівартості;
 • по собівартості матеріально-виробничих запасів, придбаних першими (спосіб FIFO);
 • по ціні продажу з використанням середнього проценту націнки (роздрібна торгівля);
 • по ідентифікованій собівартості одиниці МВЗ.

 

Облік матеріально-виробничих запасів в Бухгалтерії

 

Складський облік

Складський облік в "1С:Підприємство. Бухгалтерія" відбувається з використанням кількісного чи кількісно-сумового обліку (цю функцію можна відключити, якщо в ній немає необхідності). В конфігурації передбачена можливість фіксувати інформацію про інвентаризацію. Вона автоматично звіряється з даними обліку. Інвентаризація проводиться як по складу, так і по матеріально відповідальній особі. Для одного складу призначається одна матеріально відповідальна особа.  

 

Облік торгових операцій

Облік операцій прибуття та реалізації товарів та послуг автоматизований. Система створює виписки рахунків на оплату, акти виконаних робіт, формує накладні (включаючи податкові). Також передбачена можливість використовувати кілька типів цін: оптова, роздрібна, закупівельна.

 

Реалізація товарів та послуг в Бухгалтерії

В конфігурації відображаються повернення товарів від покупців.

В конфігурації "Бухгалтерія для України" реалізовані функції:

 • обліку комісійної торгівлі;
 • обліку операцій з тарою;
 • обліку банківських та касових операцій (рух грошових коштів та валютних операцій);
 • обліку розрахунку з контрагентами (і в гривні, і в іноземній валюті).

 

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів відповідає НСБУ 7 «Основні засоби», НСБУ 8 «Нематеріальні активи», НСБУ 9 «Запаси». Система включає:

 • отримання та прийняття на облік;
 • амортизація;
 • інвентаризація;
 • списання з балансу.

 

Облік основного та допоміжного виробництва

В програмі «1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України» відбувається автоматичний розрахунок собівартості товарів та послуг, ведеться облік давальницької сировини.

 

Облік виробництва в Бухгалтерії 1С:Підприємство

 

Облік напівфабрикатів

В системі передбачений облік по зберіганню напівфабрикатів на той випадок, якщо на підприємстві є складні виробничі процеси. Розрахунок собівартості також відбувається автоматично.

 

Облік непрямих витрат

Бухгалтер в програмі 1С:Підприємство може використовувати різні способи проведення непрямих затрат по групах товарів чи послуг, наприклад, розподіл по об’ємах виготовленої продукції, по собівартості, по прибутку, по витратах на оплату праці, по сумі матеріальних затрат.

 

Облік заробітної плати та кадровий облік

В бухгалтерській програмі автоматизовані:

 • нарахування заробітної плати персоналу;
 • розрахунок внесків, податків, зборів;
 • депонування;
 • взаєморозрахунки з працівниками;
 • формування необхідної звітності.

Розрахунки проводяться з урахуванням наявності пенсіонерів, інвалідів, шахтарів, податкових нерезидентів на підприємстві.

У конфігурації реалізовані розширені можливості обліку робочого часу, можливість вести виробничі календарі, можливість створення графіка роботи для кожної окремої організації. У документі нарахування зарплати розрахунок часу розраховується автоматично на підставі даних графіка або / та виробничого календаря.
 
Проведення з нарахування заробітної плати можуть формуватися безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні) або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

 

Нарахування заробітної плати в 1С:Підприємство

 

Завершальні операції місяця

Всі регламентні операції, які повинні здійснюватися в кінці місяця, автоматизовані:

 • підведення фінансових висновків;
 • утримання витрат;
 • переоцінювання валютних коштів.

 

Стандартні бухгалтерські звіти

Бухгалтерія 1С:Підприємство дозволяє бухгалтеру користуватися стандартними звітами для аналізу даних:

 • відомості;
 • робота з оборотами на рахунках;
 • діаграма;
 • головна книга;
 • інструментарій для аналізу рахунків та їх змісту.

 

Стандартні звіти в Бухгалтерії

 

Регламентована звітність

В конфігурації реалізовано формування регламентованих звітів для подання керівництву чи державним органам (бухгалтерська звітність, податкові декларації).

Конфігурація 1С:Підприємство "Бухгалтерія" інтегрована з "ФРЕДО Звіт" - сервісом здачі електронної звітності. Прямо з програми ви можете:
 • формувати регламентовану звітність і відправляти її до контролюючих органів;
 • перевіряти заповнення документів і роздруковувати їх;
 • підписувати документи електронним цифровим підписом;
 • отримувати квитанції про доставку звітів до контролюючих органів.
Також для конфігурацій 1С:Підприємство розроблений сервіс електронного документообігу ФРЕДО ДокМен - відправляйте документи (рахунки, акти, договори, інші документи) контрагентам прямо з програми.

 

Експрес-перевірка ведення обліку
 
За допомогою сервісу експрес-перевірки в будь-який момент можна отримати детальну інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:
 • облікова політика;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • касові операції;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • фінансові результати.
У звіті містяться коментарі по результатах перевірки, можливих причинах помилок, а також рекомендації щодо їх усунення.
 

Експрес перевірка в Бухгалтерії

 

Автоматичне оновлення конфігурації
 
В бухгалтерській програмі 1С:Підприємство реалізований помічник оновлення конфігурації, за допомогою якого можна отримати інформацію про останні оновлення (з сайту підтримки користувачів) і автоматично встановити оновлення.

 

Вартість програми
"1С:Підприємство. Бухгалтерія для України"
 
 

6 690 грн

 

Купити бухгалтерську програму "1С:Підприємство. Бухгалтерія" Базова версія або ПРОФ, а також отримати повний комплекс послуг - установка "Бухгалтерії", навчання, супровід програми, ви можете у нас. Якщо ви зараз працюєте в "1С:Підприємство. Бухгалтерія 7.7" і плануєте перехід на версію "Бухгалтерія 8" або перехід з базової версії на версію "Бухгалтерія" ПРОФ, ми надамо вам знижку до 50% - за програмою апгрейда 1С:Підприємство.

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм 1СПідприємство. Розробка додаткового функціоналу для програм 1С:Підприємство під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

При покупці програми 1С:Підприємство:

Ваші вигоди при покупці 1С

1. Бонуси - 10% від вартості програмного забезпечення

 • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання 

2. 3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

 • лінія консультацій
 • доступ до інформаційної системи "ІТС"
 • актуальні релізи оновлень програми
 • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"

3. Знижка до 50% при переході з 1С:Підприємство 7.7. на версію 8

 

Замовте консультацію з 1С:ПідприємствоУ вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму 1С:Підприємство, яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

 

Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації:
Поділіться записом у соціальній мережі