"1С:Підприємство. Управління торгівлею"

 

Управління торгівлею

ПРОГРАМУ ЗНЯТО З ПРОДАЖУ

Пропонуємо вам "BAS Управління торгівлею"

 

ПРОГРАМА "1С:ПІДПРИЄМСТВО" ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автоматизація підприємств оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг

Програма "Управління торгівлею" дає можливість комплексної автоматизації бізнес процесів торгового підприємства та вирішення бізнес задач, пов’язаних з веденням управлінського та оперативного обліку, плануванням, контролем, управлінням продажами, маркетингом, взаємовідносинами з клієнтами. 

 

 

Як програма "Управління торгівлею для України" допоможе в управлінні торговим підприємством 

Керівник підприємства

 • бачить повну картину функціонування бізнесу; інформація по основних напрямках діяльності підприємства доступна йому у потрібний час в будь-якому місці – як в офісі, так і за його межами;
 • отримує оперативну достовірну інформацію для аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • слідкує за основними процесами підприємства (продажі, взаєморозрахунки з контрагентами, виконання замовлень), контролює заборгованість, прибутковість, запаси товарів на складах, рух грошових коштів;
 • має можливість слідкувати за роботою торгового персоналу, оцінювати ефективність їх діяльності на основі даних про отримані та виконані замовлення, залучених клієнтів, дебіторську заборгованість. 

 

Основні функції програми "Управління торгівлею для України":

 • управління продажами
 • управління поставками
 • управління складськими запасами
 • планування продажів та закупівель
 • управління замовленнями покупців
 • управління взаємовідносинами з клієнтами
 • управління торговими представниками
 • управління ціновою політикою
 • аналіз товарообігу
 • аналіз діяльності підприємства

 

Програма "Управління торгівлею для України" від 1С:Підприємство (попередня версія Торгівля і склад 7.7) враховує будь-які види торгових операцій та охоплює різноманітні функції обліку  – від ведення довідників до отримання аналітичних звітів. Програмний продукт передбачає ведення управлінського обліку по торговому підприємству в цілому. Функціонал продукту можна легко адаптувати до масштабу організації, наприклад, спростити його для невеликого підприємства, відключивши зайві опції, які розраховані на великий бізнес.

 

"Управління торгівлею" (УТ) може працювати сумісно з "Бухгалтерія 8" для ведення бухгалтерського обліку та з "Роздрібна торгівля" для комплексної автоматизації торгівлі.

За допомогою програми "Управління торгівлею " автоматизуються такі напрямки господарської діяльності:

 • управління відносинами з клієнтами;
 • управління продажами;
 • управління торговими представниками;
 • управління запасами;
 • управління закупками;
 • управління складом;
 • управління фінансами;
 • моніторинг та аналіз цільових показників діяльності підприємства.

 

Управління відносинами з клієнтами

Управління відносинами з клієнтами, чи CRM (Customer Relationship Management) – важлива складова сучасної інформаційної системи організації: для бізнесу в умовах жорсткої конкуренції необхідно максимально використовувати потенціал кожного клієнта, утримувати його та підтримувати з ним довгострокові відносини, задовольняючи його потреби та відповідаючи його вимогам до продукції та сервісу.

Управління відносинами з клієнтами має на увазі постійний збір та аналіз інформації про реальних та потенційних клієнтів: реакції на комерційні пропозиції, скарги, уподобання, виконання зобов’язань, прибутки, які вони приносять чи можуть принести підприємству. Аналіз таких даних дозволяє вияснити ступінь задоволення клієнтів та попередити їх переключення на конкурентні товари та послуги, адже відомо, що компанії дорожче коштує залучити нового клієнта, аніж утримати існуючого. 

Накопичення великих масивів інформації про клієнтів (а їх може бути, сотні, тисячі) потребує автоматизації роботи з цими даними. Програма "1С:Підприємство. Управління торгівлею" дозволяє організації ефективно управляти відносинами з клієнтами та партнерами (покупцями, постачальниками, суміжниками).

Функціонал конфігурації передбачає:

 • використання індивідуального підходу до кожного клієнта;
 • зберігання інформації по контрагентах та історії взаємодій;
 • управління продажами;
 • аналіз угод;
 • реєстрація та обробка рекламацій від клієнтів;
 • аналіз лояльності клієнтів;
 • аналіз ефективності роботи менеджерів.

Функціонал продукту по управлінню відносинами з клієнтами може бути необхідним комерційним директорам, директорам з маркетингу, працівникам відділів маркетингу та збуту.

Управління продажами

Програма 1С:Підприємство для торгівлі дозволяє встановити правила продажів (цінові умови, умови по оплаті, графіки продажів, умови по знижках) та автоматизувати процеси продажів (комерційні пропозиції, управління замовленнями клієнтів, реалізація товарів та послуг, оформлення необхідних документів). Конфігурація "1С:Підприємство. Управління торгівлею для України" передбачає ведення обліку як у грошовому, так і в натуральному вираженні.

Управління замовленнями клієнтів включає розміщення замовлення клієнта, резервування товару, відвантаження товару зі складу.  

Управління торговими представниками

Програма дозволяє закріплювати клієнтів за торговими представниками, планувати графіки відвідувань клієнтів, ставити завдання для агентів, отримувати дані про клієнтів, їх замовлення, отримувати інформацію про витрати торгових агентів, аналізувати ефективність роботи торгових представників, проводити план-фактний аналіз роботи представників.  

Управління запасами

Програмне рішення 1С:Підприємство для торгівлі  дозволяє довгостроково планувати закупівлі та забезпечувати товарами поточні замовлення.

Управління закупівлями

Програмний продукт "1С:Підприємство. Управління торгівлею для України" дає можливість контролювати терміни поставки товарів, своєчасно проводити оплати постачальникам, аналізувати збої в поставках товарів, враховувати додаткові витрати, пов’язані з поставкою товару.

Конфігурація дозволяє автоматизувати такі операції по управлінню закупівлями:

 • формування календарного плану закупок;
 • формування потреби в товарах;
 • підбір постачальників (по ціні, надійності, термінах поставок);
 • планування закупівель по кількох можливих сценаріях;
 • формування замовлень для постачальників;
 • контроль поставок товару;
 • своєчасна оплата постачальникам;
 • моніторинг цін постачальників.

 

Управління складом

Функціонал конфігурації дає можливість:

 • ведення обліку товарів;
 • управління залишками товарів на складах;
 • оптимізації розміщення товарів у місцях зберігання;
 • обліку серійних номерів, термінів придатності товарів;
 • резервування товарів;
 • оформлення необхідних документів для прийому/відвантаження товарів;
 • інвентаризації;
 • обліку руху товарів.

 

Управління фінансами

Програмне рішення "Управління торгівлею для України" дозволяє управляти взаєморозрахунками, планувати грошові кошти, проводити касові та банківські операції, проводити обмін документами/рахунками-фактурами, аналізувати фінансові результати.

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства

Програмний продукт містить інструментарій для керівника, котрий дозволяє моніторити основні показники діяльності торгового підприємства та формувати різноманітні звіти для аналізу та прийняття управлінських рішень. 

 

В кінці січня 2016 року вийшла нова редакція програми "Управління торгівлею для України" 3.1. 

В новій редакції "Управління торгівлею для України" розробники працювали над:

 • розвитком функціональності, враховуючи найбільш популярні побажання користувачів;
 • реалізацією двомовного інтерфейсу російською та українською мовами;
 • спрощенням функціоналу.

 

Новий функціонал включає:

 • механізм резервування потреб по замовленнях з поточних залишків (зі складу) або у спрогнозованих поставках (із замовлень), для кожного рядка замовлення клієнта;
 • відокремлений облік по замовленнях – дозволяє вказувати закупівлі у постачальника або переміщення товарів, призначені для конкретного замовлення клієнта і забезпечує відокремлений облік собівартості за цим замовленням, дозволяючи точніше визначити його рентабельність;
 • автоматизація доставки – дозволяє планувати використання автотранспорту компанії для організації доставки товарів до клієнтів або між власними складами підприємства;
 • управління асортиментом - дозволяє управляти асортиментом мережі магазинів з урахуванням різних форматів магазинів;
 • облік багатооборотної тари – дозволяє враховувати багатооборотну тару, в т.ч. тару, що отримана від постачальників і передана клієнтам; надає можливість оформлення викупу тари;
 • контроль глибини прострочення заборгованості - дозволяє автоматично забороняти відвантаження клієнтам з терміном заборгованості більше установленого ліміту;
 • розрахунки за накладними – дозволяють враховувати борг клієнтів в розрізі окремих документів відвантаження;
 • розрахунок собівартості за змінним FIFO – забезпечує отримання даних про собівартість, відповідне партійного обліку товарів;
 • облік собівартості товарів в розрізі податкових призначень товарів;
 • інше: видача заробітної плати; облік кредитів, депозитів і позик; автоматична підстановка відповідальних осіб у друковані форми документів; відправка друкованих форм по електронній пошті; автоматизована розсилка звітів; помічник звернення у технічну службу тощо. 

 

Також були розширені можливості існуючого функціоналу:

 • попередній розрахунок собівартості може проводитися без введення документів "Передача товарів між організаціями"; 
 • розподіл постатейних витрат на собівартість проводиться автоматично;
 • розширені можливості мобільного робочого місця працівника складу, забезпечена підтримка пристроїв з дозволом 240х320;
 • забезпечена можливість ручного зазначення видів запасів під час вибуття (продажу) товарів;
 • інше: перевірка видаткових ордерів; прайс-лист з інформацією про залишки товарів тощо.

 

Що стосується спрощення функціоналу УТ, тут були реалізовані такі поліпшення:

 • ряд функцій перероблений для відповідності типовим сценаріями роботи: формування замовлень за потребами, робоче місце "Закриття місяця", друк цінників та етикеток, перерахунок товарів під час інвентаризації тощо;
 • введені додаткові сервісні механізми: копіювання рядків між документами;
 • розширені можливості відключення функцій, що не використовуються: з'явилася можливість відключати статуси замовлень, відключати облік у розрізі декількох організацій і складів, відключати поділ на партнерів і контрагентів тощо;
 • доопрацьовані користувацькі інтерфейси з метою забезпечення простоти і зручності роботи: перероблені документи введення початкових залишків, довідник видів цін, настройки і довідники по кожному розділу конфігурації, що рідко використовуються, винесені в окремий пункт і забезпечені вбудованими описами і т. д.

 

Вартість програмної ліцензії

"Управління торгівлею для України"

 

 

8 400 грн

Замовте демонстрацію програми

 

 

"Управління торгівлею для України" сумісна з програмами

Бухгалтерія для України

програма для ведення бухгалтерського та податкового обліку на комерційних підприємствах у відповідності до законодавства України

Роздрібна торгівля для України

програма для автоматизації діяльності роздрібних точок; автоматизація робочого місця касира

 

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг 1С:Підприємство
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм 1С:Підприємство. Розробка додаткового функціоналу для програм  під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

При покупці програми "1С:Підприємство":

Ваші вигоди при покупці 1С:Підприємство

  1. Бонуси - 10% від вартості програмного забезпечення

  • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання 

  2. 3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

  • лінія консультацій
  • доступ до інформаційної системи "ІТС"
  • актуальні релізи оновлень програми
  • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"

  3. Знижка до 50% при переході з 1С:Підприємство 7.7. на версію 8

  Замовте консультацію з 1С:Підприємство

  У вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму із лінійки "1С:Підприємство", яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

   

  Замовте програму Замовте презентацію


  Замовлення програми:
  Замовлення презентації: