1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою для України

ПРОГРАМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО УНФ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУУправління невеликою фірмою

Автоматизація невеликого виробництва, торгівлі (в тому числі інтернет-торгівлі), проектних робіт, видавничої справи, сервісних компаній, будівельних та ремонтних організацій, послуг (консалтинг, аренда, охорона, ІТ, кадрові агентства, навчання тощо).

 

Рішення для автоматизації управління на невеликих підприємствах; в програмі реалізовані необхідні можливості для оперативного та управлінського обліку, планування, аналізу та контролю діяльності підприємства.

 

Переваги автоматизації бізнесу з "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою"

 

Керівнику підприємства

Програма "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою" (УНФ) дає можливість формувати управлінський план рахунків та проводок документів, які дозволяють вести управлінський облік: формування управлінського балансу та аналіз фінансових показників діяльності компанії.

Керівник отримує звітність по різних показниках діяльності та за ті періоди часу, що його цікавлять, інформацію про грошові кошти, прибутки, витрати. Система формує:

 • Управлінський баланс;
 • Звіт про прибутки та витрати;
 • Звіт про переміщення грошових коштів;
 • А також фінансові плани: баланс по прогнозу, план прибутків та витрат, бюджет руху активів.

 

Конфігурація «1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою для України» містить спеціальний розділ для керівника «Монітор керівника», який дозволяє керувати діяльністю підприємства та контролювати її по основних показниках:

 • Дані про залишки коштів (каси, рахунки компанії)
 • Інформація про дебіторську заборгованість
 • Інформація про кредиторську заборгованість
 • Аналіз прибутків та витрат.

Керівник має можливість отримувати аналітичні розділи в різних розрізах в залежності від завдань. 

 

Основні функції програми:

 • CRM-система, маркетинг
 • облік банківських та касових операцій
 • розрахунки з контрагентами, персоналом
 • облік матеріалів, товарів, продукції
 • управління замовленнями покупців
 • планування та облік виконання робіт
 • планування та облік виробництва
Мобільний додаток до УНФ

 

Як розраховувати собівартість готової продукції в 1С:Підприємство. УНФ

Впровадження програми УНФ для автоматизації бізнесу з пошиву одягу та мережі роздрібних магазинів

Детальний опис можливостей програми "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою для України"

Програмний продукт «1С:Підприємство Управління невеликою фірмою для України» розроблено для автоматизації діяльності невеликого підприємства. Це рішення можна застосовувати в організаціях різних напрямків діяльності: торгівля, послуги, підрядні роботи, виробництво тощо. Дані конфігурації автоматично передаються в «1С:Підприємство. Бухгалтерія».

 

Функціональні можливості програми

«1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою для України»

 

Продажі та маркетинг

Програма «1С УНФ для України» автоматизує всі завдання, пов’язані з веденням товарного асортименту, плануванням продажів, ціноутворенням, взаємовідносинами з клієнтами:

 • Облік товарів та послуг;
 • Ціноутворення, облік цін номенклатури, різні способи розрахунку цін на товари та послуги;
 • Націнки та знижки;
 • Формування прайс-листу.

 

В програмі зберігаються дані про працівників, які корегували ціни на ті чи інші товари та послуги.

В конфігурації "1С:УНФ" є можливість формувати плани продажів товарів та послуг в натуральному та грошовому вираженні по компанії в цілому та по її окремих підрозділах. Для аналізу та оцінки результатів продажу використовується план-фактний аналіз. Він дає можливість визначити процент виконання плану продажів по товарах/послугах, номенклатурних групах, по компанії в цілому та її окремих підрозділах.

Для проведення роботи із замовниками в конфігурації реалізовані наступні операції:

 • Створення бази контактної інформації замовників (CRM-система);
 • Ведення бази договорів/угод із замовниками;
 • Ведення бази контрагентів;
 • Фіксація фактів взаємодії з клієнтами: дзвінки, зустрічі, листування;
 • Об’єднання замовлень в проекти;
 • Фіксація термінів поставок/відвантаження товарів;
 • Резервування товарів на складі;
 • Контроль виконання замовлень.

 

Для маркетологів, менеджерів з продажів в "1С:УНФ" реалізовані функції масових розсилок смс-повідомлень та електронних листів усім клієнтам чи окремим сегментам, які можна створювати на основі різних ознак; є можливість планувати події по клієнтах  - зустрічі, дзвінки, завдання; реалізована інтеграція УНФ з IP телефонією.

 

Закупівлі та постачання

В програмі 1С:Підприємство для управління невеликою фірмою передбачена можливість керувати запасами. Служба постачання вчасно отримує інформацію про закупівлі, замовлення, попит на запаси та послуги. Ряд операцій процесу закупівель та угод автоматизований:

 • Ведення бази постачальників та їх контактів;
 • Список цін і постачальників, і конкурентів;
 • Список контрагентів та їх контактів;
 • Фіксація фактів взаємодії з постачальниками;
 • Формування графіку поставок;
 • Ведення бази замовлень та контроль виконання;
 • Керування запасами.

 

Роздрібні продажі

Роздрібні торгові точки також можуть використовувати конфігурацію «1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою для України». В програмі реалізована можливість формування наступних звітів:

 • Товарний,
 • Звіт з продажів (роздрібні ціни),
 • Звіт про рух товарів та залишки (роздрібні ціни).

Також програма дозволяє формувати та роздруковувати етикетки та цінники на товари.

 

Склад та виробництво

На випадок якщо у підприємства є склади, у конфігурації реалізовані наступні функції:

 • Керування запасами (матеріалами, продукцією, товарами),
 • Облік запасів в залежності від місця зберігання,
 • Резервування запасів.

 

В програмі «1С:Підприємство Управління невеликою фірмою для України» можна вести виробництво:

 • Специфікації контролюють процес виробництва;
 • Замовлення визначають графік виробництва та терміни закінчення робіт.

В програмі реалізована можливість переміщення продукції між підрозділами підприємства, наприклад, із виробництва на склад чи в інший цех.

Облік витрат на виробництво та розрахунок собівартості продукції також проводиться за допомогою функцій програми:

 • Розрахунок витрат в натуральному та грошовому вираженні;
 • Витрати (матеріальні/нематеріальні) фіксуються за певний період чи згідно з документом випуску;
 • По закінченню періоду відбувається регламентний розрахунок собівартості продукції;
 • Формування звіту про виконані роботи та собівартість.

 

Грошові кошти

В програмі «1С:Управління невеликою фірмою для України» реалізовано механізм для обліку готівкових та безготівкових коштів та створення календаря платежів.

 

Зарплата та персонал

У конфігурації "1С:УНФ" відділ кадрів підприємства може вести облік персоналу, оформляти нових працівників, переводити працівників між відділами, звільняти персонал, контролювати робочий час, нараховувати заробітну плату (для штатного персоналу і для тих, хто працює видалено чи по сумісництву). Для операцій нарахування заробітної плати, калькуляції внесків та податків необхідна програма «1С:Бухгалтерія для України».

 

Мобільний додаток до програми "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою"

 

Ви можете працювати в УНФ зі свого смартфону: для програми «Управління невеликою фірмою» розроблено мобільний додаток. Він призначений для роботи на мобільних пристроях під управлінням операційних систем iOS і Android.

Функціональні можливості додатку:
 • Ведення бази покупців і постачальників з контактною інформацією;
 • Швидкий та зручний оперативний облік замовлень;
 • Облік товарів (залишки, ціна закупівлі, роздрібна ціна);
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Налаштування на багатокористувацький режим роботи: торговий представник, менеджер з продажу, власник бізнесу;
 • Синхронізація з коробковою версією "1С:Управління невеликою фірмою" - в програму потрапляє інформація про замовлення, оплати замовлень, залишки.

 

Відеопрезентація можливостей мобільного додатку

 

Базова версія "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою"

"Управління невеликою фірмою 8. Базова версія" автоматизує операції обліку і управління:
 
 • виконання робіт
 • надання послуг
 • виробництво продукції
 • маркетинг та продажі
 • постачання та закупівлі
 • запаси та склад 
 • грошові кошти
 • необоротні активи
 • фінанси 
 • кадри і розрахунки з персоналом 

 

Основні обмеження базової версії у порівнянні з версією ПРОФ
 
"Управління невеликою фірмою. Базова версія"
 • не підтримує ведення бухгалтерського та податкового обліку, однак цю програму можна використовувати спільно з програмою "1С:Бухгалтерія 8";
 • не підтримує ведення обліку операцій більш ніж по двом фірмам в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;
 • з однією інформаційною базою в один момент часу може працювати тільки один користувач; 
 • не підтримує зміну конфігурації, можна застосовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримує роботу у варіанті клієнт-сервер;
 • не підтримує роботу розподілених інформаційних баз (РИБ);

Для використання повного функціоналу програми "Управління невеликою фірмою" без обмежень встановлюйте версію ПРОФ.  

Купити програму "1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою", а також отримати повний комплекс послуг з налаштування та супроводу ви можете у нас. Замовте консультацію та демо програми.  

Вартість програми

"Управління невеликою фірмою для України"

 

УНФ. Мікро

безкоштовна

 

УНФ. Базова версія

2240 грн

 

УНФ. Версія ПРОФ

8400 грн

 

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм 1С:Підприємство. Розробка додаткового функціоналу для програм 1С:Підприємство під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

При покупці програми 1С:Підприємство:

Ваші вигоди при покупці 1С

1. Бонуси - 10% від вартості програмного забезпечення

 • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання 

2. 3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

 • лінія консультацій
 • доступ до інформаційної системи "ІТС"
 • актуальні релізи оновлень програми
 • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"

3. Знижки до 50% при переході з програм 1С:Підприємство 7.7. на версію 8

Замовте консультацію з 1С

У вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму 1С:Підприємство, яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

 

Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації:
Поділіться записом у соціальній мережі