Автоматизація агропідприємства

Необхідність автоматизації агропідприємства

З метою збільшення прибутку особливу увагу приділяють ефективності управління та ведення господарської діяльності підприємства. Під ефективністю господарської діяльності маються на увазі показники отриманої готової продукції, мінімізація витрат, оптимальне завантаження потужностей виробництва. Грамотне управління підприємством в основному полягає в умінні аналізувати отриману інформацію про господарську діяльність та приймати якісні управлінські рішення на основі такого аналізу. Якість аналізу економічних показників агропідприємства можна підвищити завдяки його автоматизації та впровадженню сучасних інформаційних систем.

   

Особливості автоматизації агропромислового підприємства

Автоматизація агропідприємства складається із автоматизації (1) стандартних розділів обліку, наприклад, облік основних засобів, облік руху грошових коштів, облік дебіторської заборгованості, облік матеріально-виробничих витрат, а також (2) обліку таких специфічних ділянок, як оперативний облік рослинництва, тваринництва, облік орендованих земель, кількісно-якісний облік на елеваторі.

Специфіка обліку діяльності агропідприємства полягає в тому, що первинні документи, які формують основний об’єм інформації, вводять користувачі на виробничих ділянках:

 • рослинництво: агрономи, технологи, завідуючі складом; документи – «Наряд на роботу», «Заправна відомість», «Накладна на списання товарно-матеріальних цінностей у виробництво», «Переміщення», «Прибутковий та видатковий ордери на товари».
 • тваринництво: завідуючий фермою великої рогатої худоби (ВРХ) (свиноферми) – відображення всіх зоотехнічних заходів, що показують рух тварин на фермі; документ – «Рух продукції тваринництва».
 • елеватор: приймальники на ваговій, завідуючі лабораторією, відповідальні за переоформлення, відвантаження – відображення кількісно-якісного обліку зерна відповідно до 661 інструкції ДХІ.
 • облік орендованих земель: адміністратори сіл, районів, юристи агропідприємства – оформлення договорів оренди, реєстрація, ведення карток пайовиків.    

Подальша трансляція первинних даних в стандартний функціонал програмного забезпечення (як в бухгалтерський, так і в управлінський розділи) дає можливість мінімально уникнути помилок у відображенні обліку господарської діяльності та не потребує спеціального навчання користувачів фінансового відділу достатньо складним виробничим процесам.

Читайте також статтю: Облікова система - важлива складова розуму компанії

 

Програми 1С:Підприємство для агропідприємства 1С:Підприємство для агропідприємства

Особливістю автоматизації агропідприємства також є визначення собівартості виготовленої продукції. Оскільки виробничий цикл у рослинництві складає іноді більше року, актуальним стає коректний розподіл витрат урожаю поточного року та визначення витрат на незавершене виробництво урожаю наступного року. З використанням механізмів розширеної аналітики обліку витрат (РАУЗ у конфігурації УПП) це завдання стає досить простим в реалізації. Механізми РАУЗ також дають великі можливості при визначенні собівартості багатопередільного виробництва. З коректним відображенням витрат на виробництво визначення собівартості здійснюється всього одним документом без додаткових налаштувань для визначення порядку закриття переділів виробництва.  

Прикладом може слугувати такий технологічний цикл як виробництво ВРХ в живій масі та молоко при виробництві кормів з власної продукції рослинництва:

 • виробництво багаторічних трав, силосу кукурудзи;
 • виробництво пшениці, ячменю;
 • виробництво комбікормів з пшениці, ячменю та покупних компонентів;
 • списання у виробництво ВРХ та молока комбікормів.

РАУЗ дає можливість сформувати коректну собівартість молока та ВРХ в живій масі, при виробництві яких була використана власна продукція, собівартість якої буде визначена лише після закінчення повного циклу в рослинництві.

Важливим моментом в автоматизації агропідприємства є те, що з боку замовника повинно бути розуміння того, що спеціалісти, які виконують автоматизацію, повинні пройти з користувачами повний цикл до повного визначення собівартості, що займає, як правило, календарний рік.  

 

Основні переваги впровадження інформаційної системи

Підсумувавши все вищесказане, можна зробити висновок про наступні переваги автоматизації та впровадження інформаційної системи на агропідприємстві:

 • автоматизація основних бізнес-процесів: стандартних розділів та специфічних ділянок обліку господарської діяльності;
 • одночасна робота всіх спеціалістів в системі, що дозволяє керівнику отримувати оперативну інформацію;
 • систематизація даних та організація оперативного обміну ними;
 • отримання зведеної інформації для керівників підприємства;
 • можливість автоматичного розрахунку собівартості продукції;
 • можливість використання механізмів розширеної аналітики обліку витрат (РАУЗ);
 • формування необхідної звітності та документації.

 

Собівартість готової продукції Собівартість зернових культур

Оптимальний період для початку впровадження автоматизованої системи обліку діяльності

Господарська діяльність агропідприємства характеризується певною циклічністю, тому автоматизацію бізнес-процесів підприємства варто проводити з урахуванням цих циклів та починати її в період «затишшя» - зниження активності. Головне – навчити користувачів працювати в системі до настання періоду активної діяльності в галузі. Наприклад, для рослинництва найбільш сприятливим часом для початку впровадження системи – з кінця осені (коли закінчується збір врожаю) до початку весни (коли розпочинаються посівні роботи). В діяльності елеватора піковим є період прийому зернових, тому впровадження слід починати або за кілька місяців до нього, або після нього. В тваринництві діяльність залежить від біоциклів тварин. Оскільки на фермі одночасно вирощують тварин різного віку, роботи з тваринами проводяться безперервно. Впровадження системи можна починати в будь-який час.          

Детальніше про процес автоматизації підприємства Ви можете почитати в розділі Проект впровадження програмного продукту.

З програмними продуктами для автоматизації агропідприємства Ви можете ознайомитися в розділах Сільське господарство, Тваринництво, Рослинництво, Елеватор, Земельний фонд.    

 

У Вас виникли запитання? Телефонуйте нам зараз за номером (067) 467-90-05.