BAS Комплексне управління підприємством

ПРОГРАМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством - комплексна конфігурація, призначена для автоматизації бізнес процесів підприємств малого та середнього бізнеса.

Сфера автоматизації: малий та середній бізнес, підприємства різних галузей та видів діяльності: торгівля, виробництво, послуги.  

 

Можливості програмного продукту "BAS Комплексне управління підприємством" (BAS КУП)

 

Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" (BAS КУП) - комплексне рішення, яке охоплює основні контури управління і обліку та дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт автоматизує наступні види діяльності торгового та виробничого підприємства:

Управління фінансами:

 • планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів; облік кредитів, депозитів і позик; еквайринг (платіжні картки); гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря; маршрути узгодження заявок; інвентаризація кас і банківських рахунків; аналітична звітність по руху грошових коштів;

 

Звіти по фінансовому результату в BAS КУП

 

Бюджетування:

 • налаштування видів бюджетів і розширена аналітика; моделювання сценаріїв; підтримка декількох валют; економічний прогноз; аналіз досягнення планових показників; розширений фінансовий аналіз;

 

Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства:

 • побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників; створення різних варіантів показників з можливістю порівняння; моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних; розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності; різноманіття графічних форм аналітичних звітів;

 

Регламентований облік:

 • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку; облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення; оперативний контроль формування проводок для довільного документу; автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження; контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання

 

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати в BAS КУП:

 • робота з персональними даними співробітників; облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності; організація роботи зі штатним розкладом; робота за договорами підряду; облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифні), відрядної і її різновидів; використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю; розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами; нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, і доходів в натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках; аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності; отримання уніфікованих звітних форм; обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці; формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої;

 

Управління виробництвом:

 • планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця; забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції; контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів; облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом;

 

Управління витратами і розрахунок собівартості в BAS КУП:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі; оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві; облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах; різні способи розподілу витрат на собівартість продукції і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів; розрахунок фактичної собівартості випуску за період; розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної за замовленням клієнта; надання даних про структуру собівартості випуску;

 

Розподіл витрат на собівартість продукції в BAS КУП

 

Управління продажами:

 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом; воронка продажів; формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів; використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами; розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, оферти; самообслуговування клієнтів; управління торговими представниками; моніторинг стану процесів продажів; імовірнісна оцінка прогнозу продажів; роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік); автоматичний контроль ліміту заборгованості; інвентаризація взаєморозрахунків; моніторинг і класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів; додаткові інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків;

 

Управління закупівлями:

 • оперативне планування закупівель в BAS КУП на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців; оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання; реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок; підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на комісію; оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів; аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції та матеріалах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам; аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів); планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах; підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріях терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальній або інших довільних ознаках і автоматичне формування замовлень для них; складання графіків поставок і графіків платежів;

 

Управління складом і запасами:

 • складна ієрархічна структура складів; управління адресним складом; забезпечення і резервування потреб замовлень; визначення та забезпечення страхових запасів; облік багатооборотної тари; управління інвентаризацією товарів; статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу; розрахунок прогнозованого попиту; товари на складах за термінами придатності; управління доставкою; товарний календар.

 

Склад і доставка в BAS КУП

 

Вартість програмної ліцензії

"BAS Комплексне управління підприємством"

 

64 800 грн

Замовте демонстрацію програми та протестуйте її безкоштовно.

 

 

При покупці програми "BAS" ви отримуєте додатково:

Бонуси - 10% від вартості програмного забезпечення

 • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання (1 бонус=1 гривня)

 

При переході на BAS КУП з УТП чи УТ

 • Безкоштовне перенесення даних в нову програму;
 • До 50% знижки на придбання програми «BAS Комплексне управління підприємством» (відповідно до умов апгрейду і залежно від вашої редакції УТП чи УТ)

 

3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

 • лінія консультацій
 • доступ до інформаційної системи "ІТС"
 • актуальні релізи оновлень програми
 • RDI Service - нормативно-довідкова інформація в програмі
 • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"
 • сервіс для електронного документообігу "Фредо Докмен"
 • сервіс довідкової інформації для бухгалтера "RDI Service"

Бонуси при покупці BAS

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг BAS
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм BAS. Розробка додаткового функціоналу для програм  під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

Замовте консультацію з BAS

У вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму із лінійки "BAS", яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

 

Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації: