Блог

Бізнес-кейси, новини, статті по можливостях програм та їх використанню в управлінні бізнесом, статті по CRM, маркетингу, менеджменту, управлінню персоналом. Залиште електронну адресу, і ми будемо надсилати дайджест вам на пошту раз в тиждень. 

Відомо, що фінансова мотивація триває недовго. Та й в економічно складних умовах багато компаній не можуть собі дозволити мотивувати та заохочувати працівників підняттям зарплатні. В такому випадку вам як керівнику потрібно шукати альтернативні шляхи підвищення роботоздатності персоналу. Ми пропонуємо кілька економних способів 

Сьогодні на підприємствах роль центральної нервової системи виконує система інформаційна – програма, що містить всі дані про діяльність організації та дозволяє працівникам вирішувати їх щоденні завдання, а власнику бізнесу – керувати підприємством, оперуючи актуальною інформацією. Дл управління бізнесом українські компанії віддають перевагу програмам 1С:Підприємство. Як 1С:Підприємство допомагає вести бізнес?

В 1990 році Лі Уайлі (Lee Wylie), аналітик консалтингової компанії Gartner, вивчав питання збалансованого управління ресурсами підприємства та, прийшовши до висновку, що відповідь у плануванні, запропонував свою концепцію і термін ERP. Однак повернімося на хвилину в 60-ті, адже те, що сталося в той час, допомогло Уайлі здійснити його відкриття.

Конфігурація 1С:Підприємство - це набір алгоритмів і форм для ведення обліку діяльності підприємства. Саме завдяки конфігурації ми можемо вести облік різних аспектів господарської діяльності компанії. Конфігурації 1С:Підприємство різні. Які вони бувають і як вибрати відповідну конфігурацію 1С:Підприємство для бізнесу, ми пояснимо в цій статті.

Близько 63% маркетологів вважають, що їх основне завдання - залучати нових клієнтів. Однак успішні компанії вже давно знають, що втримання лояльних клієнтів - тих, що знову і знову повертаються до них за покупкою та рекомендують друзям та близьким - впливає на ріст прибутку. Лояльні покупці не зваблюються знижками та не біжать до конкурентів

Коли керівництво вирішує автоматизувати своє підприємство, актуальним стає питання: кого вибрати для реалізації цього проекту - компанію-інтегратора чи штатного програміста 1С:Підприємство. часто у фокусі - ціна питання, якість роботи відходить на другий план.

Клієнти на все життя, напевно, мрія керівника кожної компанії, адже це лояльні покупці, котрі роблять повторні покупки, рекомендують продукцію/послуги компанії своїм друзям та колегам і таким чином збільшують прибуток. Однак у більшості компаній все не зовсім так: керівники розуміють, що від клієнтів залежать репутація та фінансове положення

Предсказание будущего основано на оценках прошлого. При принятии решений человек, опираясь на имеющийся опыт, прогнозирует возможные последствия своих будущих действий. Здравомыслие неразрывно связано со способностью предвидеть будущее, основываясь на прошлом.

Управлять можно только тем, что можно посчитать. Поэтому в любой организации, занимающейся хозяйственной деятельностью, существует управленческий учет. Управленческий учет представляет собой сбор, хранение и обработку информации, отражающей события, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия. 

Как было показано в предыдущих статьях, для здравомыслия компании необходим прозрачный управленческий учет, т.е. учет, который максимально точно отражает все события, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия. За организацию и поддержание прозрачного управленческого учета отвечает бухгалтерия.

Ведение управленческого учета в Excel таблицах является фикцией. Управляющий орган или руководитель компании, который пытается принимать решения, опирающиеся на данные, которые ему преподносят в Excel можно сравнить с пилотом, пытающимся вести самолет при нулевой видимости по неисправным приборам.

Итак, подводя итоги всему вышесказанному, повторим: автоматизированный управленческий учет, который ведется параллельно с первичным учетом, позволяет справляться с большими объемами информации, экономит время, и обеспечивает возможность получать аналитические данные, необходимые для принятия правильных решений. 

Багато компаній в своєму розвитку слідують одному й тому ж шаблону: різкий старт, бурхливий ріст, уповільнення розвитку, застій, деградація, припинення існування. Цей цикл широко розповсюджений в бізнесі і практично не залежить від географічного положення чи сфери діяльності компанії. 

Бізнес вже давно вийшов за межі міста, країни і континенту, він став космополітом і вбирає в себе кращі бізнес-практики світу, наприклад, кайдзен. Японська філософія «кайдзен» - це філософія постійного вдосконалення всіх аспектів діяльності підприємства. У процесі безперервного поліпшення бере участь кожен співробітник компанії: «знайшов помилку - виправ». Покращення можуть бути незначними, але в результаті вони дають значне поліпшення роботи компанії.

Книг по менеджменту, написаних розумними людьми - спеціалістами с багаторічним досвідом управління організаціями та людьми, величезна кількість, але, на жаль, менеджерів, яких їх підлеглі могли б назвати "хорошими", чомусь одиниці. Звичайно, всім не догодиш, скажете ви і будете праві.

В теорії управління змінами існує велика кількість моделей, які застосовуються для управління змінами в організації з урахуванням особистої трансформації кожного її співробітника. Пропонуємо Вашій увазі деякі популярні моделі. 

 

Зміни, нововведення і управління ними - невід'ємна частина процесів організації. Вони обумовлені необхідністю для підприємства йти в ногу з часом і його тенденціями, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку.

В сьогоднішніх бізнес-реаліях ні у кого не виникає сумнівів, що для побудови конкурентного успішного прибуткового бізнесу потрібно йти в ногу з часом і використовувати новітні інформаційні технології. Вони дозволять вам зробити ваш бізнес ефективнішим, побачити його з різних ракурсів, в розрізі за різними показниками.

Сторінки