"1С:Підприємство. Бухгалтерія": нове в конфігурації 2.0.

 

З травня 2019 року конфігурація "Бухгалтерія" редакція 1.2. знімається з підтримки (платної і безкоштовної). Щоб отримувати супровід і оновлення конфігурації, ми рекомендуємо вам переходити на "Бухгалтерія" редакція 2.0. У редакції 2.0. реалізовано багато нових можливостей для ведення бухгалтерського, податкового та кадрового обліку підприємства. Представляємо вам основні зміни оновленої конфігурації "Бухгалтерія".

 

Особливості інтерфейсу "Таксі"

Конфігурація Бухгалтерія 2.0. розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики цього інтерфейсу:

 • великий шрифт;
 • збільшений робочий простір;
 • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ до повнотекстового пошуку, вибраного, меню функцій та історії з будь-якого вікна;
 • зручний пошук у списках, управління пошуком;
 • можливість додавати до вибраного об’єкти (документи, елементи довідників та ін.) та команди.

 

Інтерфейс Бухгалтерія 2.0.

 

Функціональні опції конфігурації "Бухгалтерія" 2.0.

В конфігурації в налаштуванні параметрів обліку передбачено низку функціональних опцій. 

 • Ведеться облік розрахунків у валюті.
 • Ведеться облік зворотної тари.
 • Ведеться облік бланків суворого обліку.
 • Ведеться діяльність за договорами комісії.
 • Ведеться роздрібна торгівля.
 • Ведеться виробнича діяльність.

Функціональні опції можна відключити, її відключення призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов’язаних з цією опцією. Однак відключення функціональної опції не призводить до вилучення об’єктів конфігурації: при необхідності її можна знову включити, і документи, довідники та звіти повертаються до інтерфейсу.

 

Нумерування документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" змінився порівняно з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створюваного документа кожного виду так, що б він продовжував нумерацію з старої версії. При цьому номери документів, що перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія", в друкованих формах будуть відображатися правильно.

Наприклад, останній номер документа "Реалізація товарів і послуг" був 00000000131. Після оновлення на редакцію 2.0 перший введений документ буде мати номер 0000-000001. Щоб зберегти правильну нумерацію необхідно в цьому документі змінити номер на 0000-000132. Надалі всім введеним документів "Реалізація товарів, послуг" буде присвоюватися правильний номер.

 

Підсистема версіонування об'єктів

Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або конкретної версії об'єкта.
Механізм ведення історії зміни (версій) довідників і документів включається встановленням прапорця "Версіонування об'єктів" (Адміністрування - Підтримка та обслуговування - Версіонування об'єктів). Налаштування варіантів версіонування відкривається за посиланням "Налаштування зберігання".

Можливі такі варіанти версіонування:

 • не версіонувати - історія версій об'єкта не ведеться;
 • версіонувати під час запису - новий запис заноситься в журнал версій кожен раз при зміні (або створення нового) довідника або документа;
 • версіонувати при проведенні - версії зберігаються тільки при проведенні; застосовується тільки для документів, для яких дозволено проведення.

Налаштування версіонування можливе одразу для групи виділених об'єктів в списку.

 

Версионирование объектов

У панелі навігації об'єктів, для яких встановлено версіонування, за посиланням "Історія змін" відкривається список збережених версій об'єкта, з якого можна подивитися версію або повернутися до збереженої версії.

 

Банківські документи

Документи руху безготівкових коштів вводяться і зберігаються в журналі "Банківські виписки". Надходження коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження коштів: як від контрагента, у відповідності з його платіжним дорученням, так і від банку, у відповідності з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження коштів" залишено для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Списання коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання грошових коштів: у відповідності як з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" перетворені в документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання коштів" залишено для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Доданий документ "Платіжне доручення". Документ являє собою платіжне доручення, яке надсилається організацією банку для перерахування коштів. Документ може бути роздрукований або переданий банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався в редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, повинен бути сформований документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу та інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з "Платіжного доручення". 
 

Бухгалтерія 2.0

 

Спробуйте нову Бухгалтерію.

Замовте демонстраційну версію програми та тестуйте її безкоштовно.

  

 

 

Кадровий облік в "Бухгалтерія" 2.0

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази були перетворені в нові документи по кожному співробітнику.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) зазначається для співробітника безпосередньо у наказі про прийняття і може бути змінено при кадровому переведенні. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Документ "Кадрове переведення" дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.

Спрощене введення інформації про планові внески соціального страхування в кадрових документах – замість зазначення повного набору необхідних внесків зазначається тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. Підчас розрахунку зарплати набір внесків визначається за основною категорії співробітника і виду проведених нарахувань.

Реалізована можливість ведення спрощеного кадрового обліку. При такому обліку документи кадрові накази не використовується, інформація про місце роботи співробітника, плановий оклад і т. д. вводиться безпосередньо у картці співробітника. При веденні спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. При необхідності в процесі роботи можна буде перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку. 

 

Прийом на роботу в Бухгалтерія 2.0

 

Облік заробітної плати в "Бухгалтерія" 2.0

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення декількох виробничих календарів, а для кожної організації - можливість створення основного графіку роботи. В документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису або скасування проведення) в інформаційній базі.

При веденні спрощеного кадрового обліку можливе ведення спрощеного режиму обліку нарахувань в документі "Нарахування заробітної плати". При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться в документі одним рядком (і без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий в будь-який момент без необхідності конвертації даних.

 

Нарахування зарплати в Бухгалтерія 2.0

 

Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника "Співробітники". Реалізована також можливість зазначення основного способу відображення по організації в цілому або для окремих підрозділів. Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.
Ведення обліку за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливе як по кожному працівнику, так і зведено за всіма працівниками.

Функціонал розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку також реалізовано в новому програмному рішенні BAS Комплексне управління підприємством (BAS КУП). 

 

Виплата заробітної плати

Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів "Відомість в банк" та "Відомість в касу". Використовувані раніше документи "Відомість на виплату зарплати" залишені для зберігання введених даних більше не використовуються.

Зверніть увагу - тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату по взаєморозрахунках з працівниками та бюджетом за ПДФО та внесками. Касові і банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків тільки формують проводки по відображенню виплати у бухгалтерському обліку.

Замість обліку способу виплати зарплати співробітникам і даних про банківських картках ведеться облік особових рахунків співробітників в рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику і через банк, і через касу. При заповненні відомості в банк по зарплатному проекту проводиться відбір співробітників тільки в рамках цього проекту.

Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом "Депонування зарплати". 

 

Стандартні бухгалтерські звіти

Бухгалтерія 2.0 надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

 

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену й деталізовану інформацію про коректність даних. Усі перевірки об’єднані в групи:

 • положення облікової політики,
 • аналіз стану бухгалтерського обліку,
 • операції по касі,
 • облік ПДВ,
 • облік виробничих операцій,
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять: 

 • предмет контролю,
 • результат перевірки,
 • можливі причини помилок,
 • рекомендації щодо усунення помилок.
   

Експрес перевірка в Бухгалтерія 2.0

 

Регламентована звітність

В Бухгалтерію включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (використовуючи вбудовані камеральні перевірки) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати й підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів у конфігурації 1С:Підприємства.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

 

Сервісні можливості редакції 2.0

Програма також включає такі сервісні можливості:

 • робота з програмою через інтернет;
 • повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту у всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам тощо);
 • завантаження курсу валют з інтернету;
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів тощо);
 • можливість використовувати на вибір російську або українську мову інтерфейсу користувача;
 • можливість вибрати варіант поставки з посібником користувача російською або українською мовою.
 • та інші.

 

Синхронізація даних з іншими конфігураціями

Реалізовано обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1.  При спільному використанні конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 з конфігурацією "Роздрібна торгівля", редакція 2.0 також можлива синхронізація даних.

 

Поділіться записом у соціальній мережі