BAS КУП та УТП: основні відмінності у функціональних можливостях

Програмний продукт «Управління торговим підприємством» (УТП) довгий час був одним з найбільш затребуваних серед українських компаній, оскільки поєднував у собі всі необхідні можливості - облік торгових операцій, бухгалтерський, податковий і кадровий облік. Однак час іде, змінюються ринки, і змінюються вимоги бізнесу до програмного забезпечення. З урахуванням цих вимог на заміну УТП був розроблений новий продукт «BAS Комплексне управління підприємством» (BAS КУП) з розширеними можливостями обліку діяльності підприємства.

Для того, щоб ви могли зорієнтуватися, яку ж все-таки програму вибрати, ми подаємо основні функціональні відмінності цих продуктів в таблиці нижче.

Назва «Управління торговим підприємством» (УТП) «BAS Комплексне управління підприємством» (BAS КУП)
Структура (модулі)
Інтерфейс    

Немає індивідуальних налаштувань для користувача

 

Всі довідники, документи і звіти відкриті відразу в повному інтерфейсі

Інтерфейс "Таксі" з можливістю індивідуальних налаштувань користувача

 

Додатковий функціонал прихований і вмикається через налаштування системи

Модуль планування закупівель, продажів, виробництва Спрощений  Розширений
Платіжний календар в модулі Казначейство - +
Модуль товарного забезпечення Спрощений Розширений
CRM-модуль та маркетинг Спрощений Розширений (угоди, рекламні канали, розсилки, воронка продажів, звітність)
Модуль Бюджетування - +
Управлінський облік Спрощений Розширений
Модуль для контролю і аналізу цільових показників діяльності підприємства - +
Автоматизоване робоче місце "Інтерфейс клієнта", "Продажі", "Закупівлі", "Формування замовлень за потребами" Спрощений Розширений
Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження - +
Документи
Можливість відкривати релевантні звіти з документів - +
Можливість прикріплення файлів, завдань, нагадування до документів - +
Опція включення статусів основних документів - +
Можливість проставити статус Перевірений бухгалтером, після чого документ блокується для редагування (опціонально) - +
Особливості проведення документів Документи проводяться в регламентованому або управлінському обліку, в залежності від відміток документа "УУ" або "БУ" Документи проводяться в оперативному обліку, проводки формуються регламентними операціями в кінці періоду
  Можна скасувати проведення будь-яких документів, крім обліку заробітної плати, якщо немає заборони зміни даних Можна скасувати проведення документа, тільки скасувавши проводки всього ланцюжка документів на підставі
  Списання собівартості товару відбувається при проведенні документа або окремої обробкою Фактична собівартість товару проводиться регламентної операцією в кінці періоду, попередня собівартість списується в момент проведення документа
  Для розрахунку собівартості використовується метод вибуття запасів ФІФО з включенням партійного обліку або середньозваженої собівартості Для розрахунку собівартості використовується метод ковзного ФІФО з включенням партійного обліку або середньозваженої собівартості
  Аналітика для списання товару: податкове призначення, склад, номенклатура Додана додаткова аналітика для списання товару: за кодом УКТ ЗЕД, власнику, договором, менеджеру і т.д.
  Закриття місяця формує рухи (записи в регістри і проводки), які не потрапляють в існуючі документи Закриття місяця формує рухи (записи в регістри і проводки) в існуючих документах
  Залишки товару визначаються в оперативному режимі на кінець дня, в неоперативному - не визначаються Залишки товару визначаються на кінець місяця і на дату останнього документа в системі. Опціонально можуть визначатися на кінець дня
  Для відновлення хронології документів потрібно перепроведення всіх документів на кінець періоду Перепроведення потрібно часткове, програма стежить за хронологією в записах регістрів
Кадровий облік і Зарплата
Штатний розклад Спрощений Розширений
Резерви відпусток - +
Залишки відпусток - +
Виробничі календарі Один виробничий календар Кілька виробничих календарів
Інтерфейс модуля Кадри і Зарплата Загальний інтерфейс для всіх Виведено окремі ролі для кадровика і для розрахунку заробітної плати з розмежуванням прав і видимості даних
Виробництво
Кількісний вид номенклатури "Робота"
 
- +
Документ "Вироблення співробітників" - +
Специфікації виробництва Специфікації виробництва включають тільки матеріали Специфікації виробництва включають матеріали, роботи, трудовитрати
Списання матеріалів Списання матеріалів у виробництво і оприбуткування готової продукції формується єдиним документом "Звіт виробництва за зміну" Списання матеріалів у виробництво формує документ "Списання витрат на випуск", а оприбуткування готової продукції формується документом "Випуск продукції"

 

Для замовлення демонстрації програми "BAS Комплексне управління підприємством" і консультації зветайтесь до нас за телефонами 067 467 90 05, 044 209 93 20, по імейлу inteltech@inteltech.com.ua аюо в чаті на сайті. Будемо раді допомогти!

 

Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

В програмі BAS «Малий бізнес» існує дві обробки для планування потреб і автоматичного формування замовлень постачальникам. Розглянемо кожну із них.

Підсистема CRM в «BAS Малий бізнес» дозволяє повністю автоматизувати роботу відділу продажу на підприємстві і відобразити весь ланцюжок взаємодії з клієнтом, починаючи з реєстрації його, як потенційного і закінчуючи оформленням договору і замовлення.

Калькуляція собівартості незавершеного виробництва та готової продукції - важлива операція, необхідна для формування звітності - фінансової та управлінської. Крім цього, на підставі інформації про собівартість відбувається планування роботи всього підприємства, контроль виконання планових показників, а також прийняття управлінських рішень.