Облік виробництва в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"

 

В лінійці програм BAS для компаній малого та середнього бізнесу, що ведуть виробничу діяльність, з’явився новий продукт BAS Комплексне управління підприємством. В цій статті пропонуємо вам короткий огляд функціональних можливостей обліку виробництва.   

 

Виробничі підрозділи

Управлінська структура підприємства з усіма функціональними підрозділами, включаючи виробничий, налаштовується в списку Структура підприємства (в розділі НДІ та адміністрування - НДІ). Роль підрозділу у виробничому процесі вказується у формі Параметри виробничого підрозділу. Виробничі підрозділи також налаштовуються в розділі Виробництво – Налаштування та довідники – Виробнича структура
 

Виробнича структура

 

Для підрозділів вказуються додаткові параметри: склад матеріалів, графік роботи (і підприємства, і індивідуальний), спосіб списання прямих виробничих витрат. Для списання прямих виробничих витрат використовуються документ «Списання витрат на випуск» та стандартний механізм розподілу матеріалів та робіт на собівартість випуску. Документ «Списання витрат на випуск» дозволяє розрахувати собівартість партій виробленої продукції у виробничих процесах будь-якої складності, тоді як при використанні механізму розподілу вартості матеріалів за правилами розподілу достовірна собівартість отримується в простих випадках.    

 

Ресурсні специфікації

Параметри процесу виготовлення продукції та напівфабрикатів зазначаються в ресурсних специфікаціях. Оскільки в специфікації вказуються всі необхідні ресурси для випуску продукції, вона називається ресурсною. Специфікація містить:

 • список виходів (вироблена продукція, виконані роботи, зворотні відходи);
 • список номенклатурних входів: матеріали, напівфабрикати, роботи сторонніх організацій;
 • обсяг трудовитрат (за видами робіт);
 • склад етапів виробничого процесу, які потрібно виконати для досягнення результату.

 

Ресурсні специфікації

 

Специфікації представлені в розділі Виробництво – Нормативно-довідкова інформація – Ресурсні специфікації
Для роботи зі списком Ресурсних специфікацій передбачено фільтри: 

 • Статус специфікації;
 • Виріб – відбирає всі специфікації, для яких даний виріб є випуском;
 • Матеріал – відбирає всі специфікації, для яких потрібне забезпечення цим матеріалом або заміна цього матеріалу на інший.    

Специфікації можуть бути одноетапними та багатоетапними залежно від кількості етапів виробничого процесу. Для кожного етапу вказується варіант виробництва – власне чи силами переробника. 

 

Оформлення виробничих операцій

Передача матеріалів у виробництво

У документі Передача матеріалів у виробництво зазначається Група (вид) продукції.  Зазначення Групи (виду) продукції при формуванні виробничих витрат дає можливість «м'якого» відокремлення витрат. При розподілі витрат в собівартість фактично випущеної продукції зазначена аналітика Група (вид) продукції визначає пріоритетне право розподілу отриманих за нею витрат на конкретний вид продукції. 

Матеріали можна також передати у виробництво під конкретний випуск продукції за допомогою механізму відокремлення під плановане призначення. В такому випадку відбувається «жорстке» відокремлення: матеріали будуть включені у собівартість тільки тих випусків, які мають те саме призначення.

 

Оформлення випуску

Оформлення результатів виробничого процесу відбувається за допомогою документів Випуск продукції і виконання робіт. В документі вказуються організація, підрозділ, напрям випуску (на склад, у підрозділ), вид ціни. Виконані роботи оформлюються цим же документом Випуск продукції і виконання робіт, який заповнюється так само, як і при випуску продукції. Для виконаних робіт завжди вказується Напрям випуску – У підрозділ. 

Собівартість робіт відноситься на витрати підприємства або як прямі виробничі витрати, або як постатейні витрати. Прямі виробничі витрати враховуються в кількісному та сумовому вираженні з точністю до найменування роботи. Постатейні витрати враховуються в сумовому вираженні з точністю до статті витрат.

 

Списання матеріалів на випуск

Ресурси, що використані на випуски продукції, вказуються в Виробництво – Виробничі витрати – Списання витрат на випуск
Підтримуються різні варіанти незалежних і відокремлених під замовлення випусків:

 • випуск невідокремленої продукції без використання специфікацій.
 • випуск невідокремленої продукції за специфікаціями.
 • випуск відокремленої продукції без специфікації.
 • випуск відокремленої продукції за специфікаціями.

У документі Списання витрат на випуск на закладці Вихідні вироби вказуються вироблені вироби з точністю до документа випуску; на закладці Матеріали та роботи – спожиті ресурси. Розподіл використаних ресурсів між виготовленими виробами відбувається автоматично при проведенні документа у відповідності до специфікацій випуску.  Документи Списання витрат на випуск також можуть формуватися автоматично. 

 

Давальницька схема виробництва

Окремі етапи виробництва можуть бути передані сторонньому переробнику. Для організації (давалець), що формує замовлення на переробку власної сировини сторонніми виконавцями, виконується виробництво «на стороні». Матеріали, що передані у виробництво, – це давальницька сировина, а виконавець робіт – переробник.

Давалець і переробник можуть бути різними юридичними особами одного підприємства, облік по яких ведеться в рамках однієї інформаційної бази. Давальницька схема із залученням зовнішнього переробника може оформлюватися двома способами:

 • за замовленнями переробнику, що дозволяє управляти взаємодією з переробником;
 • без замовлень переробнику, що забезпечує лише необхідні облікові дії.

 

Давальницька схема виробництва

 

Для управління процесом взаємодії з переробником і його контролю використовуються документи Виробництво – Передача в переробку – Замовлення переробнику. В Замовленні переробнику вказуються наступні параметри: організація, переробник, продукція, зменшення або збільшення витрат, сировина і матеріали для виробництва, доставка переробнику. На підставі замовлень переробнику оформлюються документи Передача сировини переробнику. 

Для відображення у давальця надходження продукції переробки та зворотних відходів використовуються документи Виробництво – Передача в переробку – Надходження від переробників.

Можлива передача сировини і матеріалів без замовлення переробнику. В цьому випадку всі передані матеріали можуть бути використані для виконання будь-якого з оформлених замовлень, а також для звітів з незалежних випусків, виконаних поза рамками замовлень. 

BAS КУП - програма для комплексної автоматизації підприємства, в тому числі і для ведення обліку виробництва. Ви можете познайомитися з рішенням "Управління невеликою фірмою", в якому також реалізована можливість автоматизованого обліку виробництва. Замовте консультацію з підбором необхідного рішення та його демонстрацію у менеджера в чаті на сайті чи за телефонами (067) 467 90 05, (044) 209 93 20. 

Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

В програмі BAS «Малий бізнес» існує дві обробки для планування потреб і автоматичного формування замовлень постачальникам. Розглянемо кожну із них.

Підсистема CRM в «BAS Малий бізнес» дозволяє повністю автоматизувати роботу відділу продажу на підприємстві і відобразити весь ланцюжок взаємодії з клієнтом, починаючи з реєстрації його, як потенційного і закінчуючи оформленням договору і замовлення.

Калькуляція собівартості незавершеного виробництва та готової продукції - важлива операція, необхідна для формування звітності - фінансової та управлінської. Крім цього, на підставі інформації про собівартість відбувається планування роботи всього підприємства, контроль виконання планових показників, а також прийняття управлінських рішень.