Розрахунок потреб у запасах в програмі "BAS Малий бізнес"

В програмі "BAS Малий бізнес" існує дві обробки для планування потреб і автоматичного формування замовлень постачальникам. Розглянемо кожну із них.

Закупівля товарів

Ця обробка дозволяє розрахувати потребу в товарах на підставі статистики продажів за минулий період. Попередньо вказується кількість днів, на які розраховується потреба і період для аналізу статистики продажів. Також можна обмежити розрахунок за групою товарів, або постачальником. Заповнення табличної частини і розрахунок виконується кнопкою «Розрахувати потребу»

Розрахунок потреб в запасах

В табличній частині номенклатура групується в розрізі постачальників і автоматично заповнюються колонки:

 • Постачальник – зазначений в картці номенклатури в розділі «Закупівля і виробництво»
 • Номенклатура – товар, який закуповується
 • Поточний залишок – залишок на складах підприємства
 • Продано (кіль-ть) – продана кількість за період, вказано в шапці обробки
 • Продавалося (днів) – кількість днів, в які товар був на залишках.
 • У середньому за день – розраховується за формулою: Продано (кіль-ть)/Продавалося(днів)
 • Рекомендується закупити – кількість, яку рекомендується закупити. Розраховується як: У середньому за день*Кіль-ть днів – Поточний залишок, де Кіль-ть днів – це кількість, на яку розраховується потреба в шапці обробки.

Ця колонка доступна для корегування користувачем.
Таблична частина по замовчуванню заповнюється лише проданими товарами. Щоб заповнилися всі товари, які є на залишку, потрібно натиснути Ще-Показати нульові продажі.

Розрахунок потреб

Замовлення формуються по кнопці Сформувати замовлення.

По кожному постачальнику формується окреме замовлення. Колонка Кількість заповнюється значенням з колонки Рекомендується закупити. Ціни заповнюються по виду цін, вказаному в договорі з постачальником.

Замовлення товару постачальнику

 

Разрахунок потреб

У програмі передбачена зручна обробка, яка дозволяє розрахувати дефіцит у запасах. Потреба розраховується за період, обраний користувачем, в налаштуванні обробки.
В табличній частині вказується номенклатура, характеристика, величина простроченої потреби на поточну дату і прогноз потреби в розрізі дат.

На закладці «Рекомендації» розгорнувши позицію, що цікавить, можна одержати інформацію про підставу розрахунків: прогнозні залишки запасів, очікувані надходження і споживання, мінімальний і максимальний рівень запасів. Підстави можна деталізувати до замовлень по надходженню і споживанню запасів.

Для зручності в налаштуванні обробки додані фільтри для відбору:

 • Поповнення – спосіб поповнення запасів: закупівля і переробка, виробництво, або всі.
 • Тільки дефіцит – виводити тільки ті позиції, по яких є дефіцит.
 • Джерело – постачальник запасів.
 • Склад – склад визначення залишків.
 • Стан замовлення, оплата – фільтр потреби за даними замовлень покупців.

 

Позиції, які вирішено замовляти, відмічаються прапорцями в колонці «Замовити», після чого можна перемикатися на закладку «Планування». По кожній позиції визначається спосіб поповнення, дата надходження,ціна(зареєстрована при надходженні номенклатури від постачальника), сума.

Кнопкою «Сформувати замовлення» можна сформувати документи «Замовлення постачальнику» і «Замовлення на виробництво». Тип документа визначається способом поповнення номеклатури.

Після формування замовлень, їх можна побачити на закладці «Замовлення». За допомогою кнопок командної панелі, їх можна відкрити, провести, скасувати проведення і відмітити на вилучення.

Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Підсистема CRM в «BAS Малий бізнес» дозволяє повністю автоматизувати роботу відділу продажу на підприємстві і відобразити весь ланцюжок взаємодії з клієнтом, починаючи з реєстрації його, як потенційного і закінчуючи оформленням договору і замовлення.

Калькуляція собівартості незавершеного виробництва та готової продукції - важлива операція, необхідна для формування звітності - фінансової та управлінської. Крім цього, на підставі інформації про собівартість відбувається планування роботи всього підприємства, контроль виконання планових показників, а також прийняття управлінських рішень.

У програмі «BAS Малий бізнес», призначеної для автоматизації підприємств торгової та виробничої діяльності, з'явилася можливість розмежування дій (операцій) у виробництві, адже виробництво може проводитися в кілька етапів, можуть відрізнятися дні виробництва і підрозділи. Щоб контролювати ці операції, в програмі реалізований інструмент Виконання етапів.