Управлінський облік на підприємстві

Якщо в компанії є управлінець, отже, має бути і управлінський облік. На жаль, часті випадки, коли ТОПи, почувши про упроблік, уточнюють у бухгалтера, «чи потрібно це їй». Найчастіше такі ситуації виникають у підприємців-початківців, тому ми як спеціалісти компанії, місія якої - створювати повноцінний (не лише бухгалтерський) облік діяльності підприємств саме для власників бізнесу, вирішили прояснити поняття «управлінського обліку» та в яких програмах 1С:Підприємство він реалізований.

Управлінський облік – це процес збору, накопичення та аналізу даних, інтерпретація та представлення фінансової та виробничої інформації, яка буде основою для прийняття керівництвом оперативних та стратегічних рішень.  

Наскільки бізнес ефективний? Чи вкладати гроші в рекламу і скільки? Які напрямки бізнесу варто розвивати інтенсивніше, а які закрити? Які витрати можна/потрібно скоротити? Чи підвищувати зарплатні працівникам? Відповіді на ці та інші важливі питання дає управлінський облік. Користувачами інформації упробліку є менеджери усіх рівнів управління підприємством. 
 
 

Управлінський та фінансовий облік: у чому різниця

Управлінський облік - завдання фінансової служби підприємства: фінансового менеджера або фінансового директора, але в багатьох компаніях малого та середнього бізнесу ця функція покладена на бухгалтера підприємства. Однак слід розуміти, що упроблік - це більше, ніж просто бухгалтерський фінансовий облік.
 
Фінансовий облік регулюється нормативними документами і збирає інформацію, необхідну для складання фінансової звітності про господарську діяльність підприємства в цілому: доходи та витрати, грошові кошти, кредиторська та дебіторська заборгованість, бюджетні та позабюджетні платежі, фінансові результати. Фінансовий облік є основою управлінського обліку.
 
Фінансовий облік розглядає кількісну сторону об'єктів обліку діяльності підприємства, в той час як управлінський - їх якісні характеристики та ефективність використання. Система управлінського обліку формується для управління конкретною компанією і не регулюється обов'язковими нормами і стандартами.
 

Управлінський облікУправлінський облік в Excel - наслідки для підприємця 

Ведення управлінського обліку в Excel таблицях є фікцією. Керуючий орган або керівник компанії, який намагається приймати рішення, які спираються на дані, які йому підносять в Excel, можна порівняти з пілотом, який намагається вести літак при нульовій видимості по несправних приладах. 

 
 
 

Основні завдання управлінського обліку

 

Основними завданнями упробліку є: Доходи і витрати

 • розрахунок собівартості, облік і планування витрат звітного періоду, витрат на капітальні вкладення та інвестиції;
 • аналіз і контроль витрат по продуктах, сегментах, напрямках, підрозділах;
 • облік, аналіз, планування результатів діяльності по номенклатурних групах, напрямках, центрах відповідальності, підрозділах.
   
Управлінський облік вирішує 4 проблеми: 
 • облік заборгованості;
 • прийняття рішень; 
 • контроль;
 • планування.
 
Ведення управлінського обліку не є обов'язковим по законодавству, але без нього управління бізнесом здійснюється наосліп, а рішення приймаються на основі неповних та недостовірних даних.    
 
 
 

Вимоги до системи управлінського обліку

 • Оперативність - наявність і доступність даних в той момент, коли вони потрібні для прийняття рішення;
 • Гнучкість - надання різноманітної методології для вирішення специфічних завдань в умовах, що постійно змінюються;
 • Достатність - достатній обсяг та якість інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • Об'єктивність - фіксація економічної суті операцій, а не бухгалтерської або юридичної;
 • Економічна доцільність - ведення управлінського обліку повинно бути вигідно підприємству, і витрати не нього не повинні перевищувати його вигоди; необхідно визначитися з прийнятною для компанії оперативністю і деталізацією обліку.
 
 

Управлінський облік в програмах 1С:Підприємство

Баланс підприємства
У програмах 1С:Підприємство можна вести не лише бухгалтерський, але й повноцінний управлінський облік. Функціонал для ведення упробліку реалізований в конфігурації «Управління невеликою фірмою», в «Управління торговим підприємством» (частково), а також в комплексних системах ERP-класу для середнього та великого бізнесу - «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP»,«BAS:Управління холдингом».
 
У програмах 1С:Підприємство реалізовані різні форми управлінської звітності.
 
Крім головних трьох звітів - балансу підприємства, звіту про прибутки та збитки, звіту про рух грошових коштів, розроблені звіт про продажі, звіт про вироблену продукцію, звіт про закупівлі, звіт про запаси сировини, звіт про готову продукцію, звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість та інші.
 
В 1С:Підприємство можна створити спеціальні звіти під конкретні завдання управлінського обліку.
 
Ведення управлінського обліку є основою для ефективного менеджменту, оскільки він відображає об'єктивну інформацію про поточне фінансове здоров'я підприємства. З її допомогою ви зможете приймати оперативні рішення для своєчасного реагування на зміни зовнішньої ситуації або коригування способів досягнення стратегічних цілей.
 
 
Дізнатися більше про можливості 1С:Підприємство та підібрати програму для ведення управлінського обліку вам допоможуть наші спеціалісти. Зв'яжіться з менеджером за телефоном (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.  
 
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Наша рубрика "Майстерня Бізнесу" - це інтерв'ю з підприємцями, власниками малого бізнесу, початківцями бізнесменами про те, як виникла ідея почати свій бізнес, з якими труднощами доводиться справлятися, які досягнення викликають гордість, як збуваються мрії.
 
Наша нова рубрика "Майстерня Бізнесу" -  це інтерв'ю з підприємцями, власниками малого бізнесу, бізнесменами-початківцями про те, як виникла ідея почати свій бізнес, з якими труднощами доводиться справлятися, які досягнення викликають гордість, як збуваються мрії. 
 

Багатьом власникам бізнесів і керівникам компаній часто складно знайти час, відволіктися від щоденної рутини бізнесу, критично оцінити результати діяльності і переглянути довгострокові цілі і стратегії. Однак оцінка прогресу і розуміння того, як вивести бізнес на більш високий рівень, дуже важливі, особливо, якщо в бізнесі, на ринку або в економічному середовищі, в якій функціонує цей бізнес, відбулися зміни.