Як виявити причини проблем: інструменти

Проблеми, дилеми, різного роду складності виникають постійно. І так повинно бути, адже вони - двигун розвитку як бізнесу, так і нас самих. В основі проблеми завжди є причина, тому для вирішення проблеми необхідно визначити її причину і знайти шляхи вирішення проблеми і запобігти її повторному виникненню.
 
Існує безліч різноманітних інструментів, за допомогою яких можна з'ясувати причини виникнення певних складнощів. Всі інструменти діляться на категорії за їх призначенням:
 • визначення проблеми ( «колесо Демінга», «блок-схеми», «радарна діаграма», «критичний випадок»);
 • пошук причини ( «мозковий штурм»);
 • збір інформації про проблему і причини ( «вибірка», «опитування»);
 • аналіз причини ( «гістограма», «діаграма Парето», «діаграма розсіювання»);
 • причинно-наслідковий аналіз ( «діаграма Ісікава», «5 чому»).
 
Ми розповімо про деякі з цих методів вирішення проблем.
 

Колесо Демінга

Простий алгоритм для управління процесами:
 • Планування: встановлюються цілі, плануються роботи, необхідні для досягнення мети, визначаються критерії оцінки результату
 • Виконання - виконуються заплановані роботи;
 • Перевірка - оцінюються отримані результати, з'ясовуються чи виникли проблеми і відхилення, їх причини
 • Коригування - вносяться необхідні зміни для усунення відхилень і коригування в початковий план.
Виявлення проблеми відбувається шляхом порівнювання поточної ситуації зі стандартом «як повинно бути». Після того, як проблема сформульована, вона виноситься на загальне обговорення для з'ясування ймовірних причин її виникнення (тут можна застосувати метод «мозковий штурм»). Потім складається план усунення проблеми, виконуються заплановані завдання, аналізуються результати, визначаються відхилення і їх причини. Так відбувається цикл постійного вдосконалення.
 
Як виявити причини проблем: 6 інструментів

Мозговой штурм (брейншторминг)

Цей метод стимулює творчу активність учасників дискусії: в ході обговорення висловлюються різні варіанти вирішення проблеми, навіть найнеймовірніші. Метод мозкового штурму обов'язково включає 3 етапи:
 • постановка проблеми - чітко сформульована проблема і відбір учасників для дискусії;
 • генерація ідей - важлива кількість ідей, заборонена будь-яка критика;
 • відбір і оцінка ідей - визначення найбільш цінних ідей для вирішення проблеми.

 

Діаграма Ісікави, чи Риб'яча кістка

Це графічний метод, який дозволяє визначити причинно-наслідкові зв'язки між факторами і наслідками. Даний інструмент допомагає визначити ті чинники, які найбільш істотно впливають на проблему. Діаграма нагадує собою скелет риби, де голова - це проблема, а кісточки скелета (стрілки) - ті чинники, які спричинають на неї вплив. Для більш глибокого аналізу до стрілок чинників додаються стрілки - фактори другого порядку. 

 

Діаграма розсіювання

Цей графічний метод демонструє наявність або відсутність зв'язків між двома досліджуваними величинами на координатній площині. Якщо хмара точок витягнута з нижнього лівого кута у верхній правий, зв'язок між ознаками позитивний; якщо хмара витягується по горизонталі, по вертикалі або точки хаотично розкидані по всій площі, то зв'язку між ознаками, скоріш за все, немає. Для побудови діаграми
 • зберіть дані, між якими ви хочете дослідити кореляцію;
 • виберіть шкали для осей;
 • намалюйте графік і нанесіть на нього дані.

 

Радарна діаграма

Для побудови радарної діаграми зберіть необхідну для аналізу інформацію (наприклад, дані маркетингового дослідження). Для кожної осі діаграми визначте показник і поділіть осі на сегменти (одиниці вимірювання). Відзначте величину кожного показника на осях діаграми і з'єднайте значення лінією. На одній діаграмі можна зображувати показники по декільком факторам, в такому випадку для кожного фактора підберіть свій колір сполучних ліній. Діаграма наочно показує «проблемні показники» (їх значення ближче до центру діаграми), які вимагають поліпшення.

 

Метод П'ять чому

Метод розроблений засновником Toyota Сакіші Тойода і називається так тому, що зазвичай така кількість питань «чому так сталося?» задається для з'ясування причин виниклої проблеми. Метод застосовується таким чином:
 • формулюється проблема, яку потрібно вирішити (можна записати на папері, дошці або на комп'ютері);
 • задається питання «чому це сталося?» і генеруються варіанти відповідей; вони записуються збоку від проблеми;
 • якщо виявлені причини можна деталізувати, знову задається питання «чому» і відповіді записуються на третьому рівні; цикл триває, поки можлива деталізація причин.
На етапі аналізу визначаються основні причини, які призводять до виникнення проблеми.
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

На шляху свого розвитку компанії малого та середнього бізнесу стикаються з новими викликами та можливостями, такими ж, як і інші підприємства. Однак, наприклад, на відміну від великого бізнесу, у малого та середнього є значна конкурентна перевага. Завдяки тому, що це невеликі компанії, вони можуть швидше та гнучкіше впроваджувати інновації, швидше реагувати на ринкову динаміку та зміни попиту і при цьому забезпечувати якісний сервіс для клієнтів та готуватися до масштабування і виходу на нові ринки з ефективними процесами та технологіями. 

Для розвитку підприємства потрібні вільні кошти, тож оптимізація витрат та економія ресурсів вкрай необхідні. Ділимося з вами практичними порадами, як побудувати в компанії систему здорової економії. Запровадьте систему планування: у вас має бути чіткий план витрат, якого ви повинні дотримуватися. Перевищення суми планових витрат має бути детально проаналізовано.

Багато компаній ухопилися за ідею збирання «великих даних» і збирають величезну кількість даних, не розуміючи навіщо і що вони з ними будуть робити. Тож перш ніж починати з даних, слід почати зі стратегії. І на початковому етапі неважливо, які є дані, які дані ви вже збираєте, які дані збирають ваші конкуренти. Суть не в тому, які дані є в наявності, а в тому, чого ваша компанія бажає досягнути, і як дані можуть їй в цьому допомогти.