Бюджетування

Бюджетування – система планування, контролю та аналізу фінансових потоків підприємства. Для здорового функціонування бізнесу фінансове планування, тобто управління процесом розподілу та використання грошових коштів підприємства, вкрай необхідно.

 

Бюджетування виконує кілька функцій:

Аналітична:

 • Постановка цілей;
 • Розробка стратегії підприємства;
 • Планування показників та бізнес діяльності;
 • Аналіз ефективності витрат та капіталовкладень

Фінансова:

 • Економічний прогноз;
 • Аналіз планових та фактичних показників;
 • Контроль результатів діяльності підприємства;

Координаційна:

 • Координація діяльності підрозділів підприємства;
 • Координація функціональних блоків оперативного планування;

Мотиваційна:

 • Зрозумілість постановки цілей;
 • Винагорода за виконання плану та покарання за його невиконання;

Комунікаційна:

 • Призначення відповідальних осіб;
 • Узгодження планів підрозділів підприємства.

Виходячи з перелічених функцій, можна говорити про те, що впровадження бюджетування веде до підвищення керованості підприємства.

Бюджетування за різними сценаріями

Для планування бюджету необхідно визначитися з методом планування:

 • Зверху вниз
 • Знизу вверх
 • Зверху вниз/знизу вверх

Метод «зверху вниз» використовують в тому випадку, коли бюджети формуються керівниками компанії. Вони «опускають зверху» функціональним підрозділам цільові показники, а підрозділи деталізують плани бюджетів, виходячи з цих показників.

При використанні методу «знизу вверх» все навпаки: функціональні підрозділи аналізують свої можливості та надають бюджет. Однак в цьому випадку показники можуть бути суб’єктивними, а бюджети «роздутими», оскільки керівники підрозділів закладають додаткові ризики, що в кінцевому рахунку веде до неефективного використання грошових коштів підприємства.      

Метод «зверху вниз/знизу вверх» має на увазі узгодження фінансових цілей, поставлених керівництвом підприємства, та можливостей функціональних підрозділів, оцінених менеджерами. Ця модель планування найбільш ефективна для розвитку бізнесу.    

Основними причинами, чому багато підприємств не використовують бюджетування, є:

 • Нерозуміння суті бюджетування, його основних функцій та користі для бізнесу;
 • Відсутність знань про засоби (інформаційні системи), за допомогою яких можна впровадити бюджетування на підприємстві;
 • Опір впровадженню бюджетування з боку працівників та керівників підрозділів.

Для впровадження бюджетування працівникам компанії (фінансовий відділ, керівники підрозділів) необхідно виконати наступні кроки:

 • Створення бюджетного комітету;
 • Визначення центрів фінансової відповідальності;
 • Узгодження/затвердження основних ключових показників;
 • Вибір структури та форми бюджетів;
 • Визначення шаблону бюджетного процесу;
 • Підготовка документу «Положення про бюджетування на підприємстві».  

Програмні продукти 1С дають можливість:

 • планувати рух коштів по підрозділах, проектах, номенклатурі, контрагентах;
 • контролювати заявки на використання коштів;
 • моніторити фактичну діяльність підприємства;
 • контролювати обороти по статтях бюджету;
 • вести облік прибутків та витрат;
 • аналізувати різницю між плановими та фактичними даними;
 • формувати необхідну звітність.   

 

Програмні продукти

1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством

99 000 грн

1С:Консолідація 8 ПРОФ

0 грн

Всі бізнес завдання