Облік діяльності елеватора

облік діяльності елеватора

"Управління елеватором 2.0" - 35 000 грн

 

програма для сільськогосподарських підприємств

сфера автоматизації: агропідприємства з елеваторами, хлібоприймальними пунктами

 

Програма «Управління елеватором» розроблена для належного ведення обліку та оформлення операцій з зерном та продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах. 

 

Подарунок при покупці: безкоштовні послуги

Демонстрація

Доставка

Встановлення

Налаштування

Навчання

 

Впровадження єдиної системи обліку – це дієвий механізм повного контролю діяльності елеватора, що дає можливість:

 • кількісно-якісного обліку зерна;
 • автоматизації роботи з ваговою, лабораторії, бухгалтерів по зерну та взаєморозрахунках з власниками зерна, бухгалтера по переробці;
 • автоматизація всіх операцій по руху зерна;
 • розрахунку вартості послуг елеватора;
 • управлінського та бухгалтерського обліку;
 • контролю бізнес-процесів;
 • аналізу даних;
 • оперативного отримання необхідної звітності;
 • відображення дій користувачів;
 • консолідації даних та звітності;
 • обмежених прав доступу користувачів

 

Детальний опис функціональних можливостей програми "Управління елеватором 2.0"

За допомогою програми «Управління елеватором» проводиться автоматизації повного спектру робіт, що виконуються на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах.

 

Автоматизація роботи вагової


 

 • Контроль виконання операцій зважування;
 • Оформлення первинних документів, ведення журналу зважування;
 • Формування документів вагової (ТТН на ввезення/вивезення/внутрішнє переміщення, квитанція на зважування, накладна на ввезення/вивезення з/д транспортом);
 • Формування звітів вагової (журнал реєстрації зважування, журнал вагаря).

 

Автоматизація основних робіт лабораторії


 

 • Якісні характеристики зерна відображаються в документі «лабораторний аналіз»;
 • Ведення журналу лабораторних аналізів;
 • Формування звітів по якості зерна;
 • Форми 34,117;
 • Формування карток лабораторних аналізів;
 • Рецепт.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по зерну


 

 • Реєстрація ввезення зерна, оформлення вивезення зерна:
 • Виписка складських документів (складська квитанція – проста, подвійна, ТТН);
 • Переоформлення прав власності на зерно;
 • Переміщення зерна по території;
 • Зачистка складів;
 • Формування звітності (журнал складських квитанцій, реєстри наказів, реєстри документів актів розрахунку, форми 36, 37);
 • Реєстрація руху в обліковій системі.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по розрахунках


 

 • Встановлення вартості послуг елеватора;
 • Формування договорів з власниками зерна;
 • Формування первинних документів та звітності.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по переробці


 

 • Списання сировини та матеріалів у виробництво (формування акту на списання);
 • Оприбуткування готової продукції;
 • Фасування готово продукції (формування актів фасування);
 • Формування виробничих звітів, форма 117.

Також програмою передбачений розрахунок заробітної платні, ведення кадрового обліку, облік виробництва, облік роботи сільськогосподарської техніки та автотранспорту.

 

Таким чином, при розробці цієї програми враховувалися:

 • Застосування прийнятих в галузі методів розрахунку;
 • Ведення кількісно-якісного обліку;
 • Автоматизація роботи вагової, лабораторії, бухгалтерів по зерну, взаєморозрахунках з власниками зерна та по переробці;
 • Автоматизація всіх операцій по руху зерна;
 • Розрахунок вартості послуг елеватора;
 • Взаєморозрахунки з власниками зерна, переробка зерна.

 

Розробка програмного продукту проводилась з урахуванням діючих в цій галузі законодавчих документів:

 • Закон «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 р. № 37-IV;
 • Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження інструкції про ведення обліку та оформлення операцій з зерном та продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» від  от 13.10.2008 р. №661;
 • Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження технічного регламенту зернового складу» від 15.06.2004 р. №228;
 • ГОСТи 13586.3 – 82, 2422 – 94.

 

Друковані форми документів розроблені у відповідності до Наказу Державної інспекції сільського господарства України від 25.05.2011 р. №12. 

Приклад впровадження програми в агрохолдингу "ТАК-Агро"
Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації:
Поділіться записом у соціальній мережі