Облік діяльності елеватора

 

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕВАТОРОМ 2.0
 
 • програма для сільськогосподарських підприємств
 • сфера автоматизації: агропідприємства з елеваторами, хлібоприймальними пунктами
 
Програма «Управління елеватором» розроблена для належного ведення обліку та оформлення операцій з зерном та продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах. 
 

 

Впровадження єдиної системи обліку – це дієвий механізм повного контролю діяльності елеватора, що дає можливість:

 • кількісно-якісного обліку зерна;
 • автоматизації роботи з ваговою, лабораторії, бухгалтерів по зерну та взаєморозрахунках з власниками зерна, бухгалтера по переробці;
 • автоматизація всіх операцій по руху зерна;
 • розрахунку вартості послуг елеватора;
 • управлінського та бухгалтерського обліку;
 • контролю бізнес-процесів;
 • аналізу даних;
 • оперативного отримання необхідної звітності;
 • відображення дій користувачів;
 • консолідації даних та звітності;
 • обмежених прав доступу користувачів

 

Функціональні можливості програми "Управління елеватором 2.0"

За допомогою програми «Управління елеватором» проводиться автоматизації повного спектру робіт, що виконуються на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах.

 

Автоматизація роботи вагової

 • Контроль виконання операцій зважування;
 • Оформлення первинних документів, ведення журналу зважування;
 • Формування документів вагової (ТТН на ввезення/вивезення/внутрішнє переміщення, квитанція на зважування, накладна на ввезення/вивезення з/д транспортом);
 • Формування звітів вагової (журнал реєстрації зважування, журнал вагаря).

 

Автоматизація основних робіт лабораторії

 • Якісні характеристики зерна відображаються в документі «лабораторний аналіз»;
 • Ведення журналу лабораторних аналізів;
 • Формування звітів по якості зерна;
 • Форми 34,117;
 • Формування карток лабораторних аналізів;
 • Рецепт.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по зерну

 • Реєстрація ввезення зерна, оформлення вивезення зерна:
 • Виписка складських документів (складська квитанція – проста, подвійна, ТТН);
 • Переоформлення прав власності на зерно;
 • Переміщення зерна по території;
 • Зачистка складів;
 • Формування звітності (журнал складських квитанцій, реєстри наказів, реєстри документів актів розрахунку, форми 36, 37);
 • Реєстрація руху в обліковій системі.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по розрахунках

 • Встановлення вартості послуг елеватора;
 • Формування договорів з власниками зерна;
 • Формування первинних документів та звітності.

 

Автоматизація робіт бухгалтера по переробці

 • Списання сировини та матеріалів у виробництво (формування акту на списання);
 • Оприбуткування готової продукції;
 • Фасування готово продукції (формування актів фасування);
 • Формування виробничих звітів, форма 117.

Також програмою передбачений розрахунок заробітної платні, ведення кадрового обліку, облік виробництва, облік роботи сільськогосподарської техніки та автотранспорту.

Таким чином, при розробці цієї програми враховувалися:

 • Застосування прийнятих в галузі методів розрахунку;
 • Ведення кількісно-якісного обліку;
 • Автоматизація роботи вагової, лабораторії, бухгалтерів по зерну, взаєморозрахунках з власниками зерна та по переробці;
 • Автоматизація всіх операцій по руху зерна;
 • Розрахунок вартості послуг елеватора;
 • Взаєморозрахунки з власниками зерна, переробка зерна.

 

Розробка програмного продукту проводилась з урахуванням діючих в цій галузі законодавчих документів:

 • Закон «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 р. № 37-IV;
 • Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження інструкції про ведення обліку та оформлення операцій з зерном та продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» від  от 13.10.2008 р. №661;
 • Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження технічного регламенту зернового складу» від 15.06.2004 р. №228;
 • ГОСТи 13586.3 – 82, 2422 – 94.

 

Друковані форми документів розроблені у відповідності до Наказу Державної інспекції сільського господарства України від 25.05.2011 р. №12. 

 

1С :Підприємство для автоматизації агропідприємства

 

У вас є запитання? Ми з радістю дамо відповді на них та продемонструємо можливості програм "1С:Підприємство" для автоматизації агропідприємства. Зв'яжіться з менеджером (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.