Облік в рослинництві

 

ОБЛІК В РОСЛИННИЦТВІ

 

 • програма для сільськогосподарських підприємств
 • сфера автоматизації: агропідприємства з напрямком рослинництво

 

Програма розроблена для ведення обліку виробництва та реалізації продукції рослинництва з урахуванням специфіки галузі.

 

 

Автоматизація обліку в рослинництві забезпечує ряд переваг для керівництва сільськогосподарського підприємства:

 1. Планування та управління ресурсами;
 2. Планування структури посівних площ;
 3. Контроль виконання добрив, посівного матеріалу, автотранспорту та техніки, коштів на оплату праці;
 4. Повне відображення всіх затрат рослинництва для точного розрахунку фактичної собівартості продукції;
 5. Аналіз рентабельності/прибутковості в розрізі культур, полів;
 6. Калькуляція собівартості продукції;
 7. Контроль виконання завдань, робіт, планів;
 8. Одночасна робота різних спеціалістів в програмі;
 9. Доступ до оперативної інформації та можливість вносити корективи і приймати управлінські рішення на її основі;
 10. Ведення бухгалтерського та податкового обліку з урахуванням специфіки галузі.  

 

Основні функції програми «Облік в рослинництві»
 • облік виробництва та руху продукції
 • облік та розподілення витрат
 • облік матеріальних ресурсів
 • облік посівних площ
 • розрахунок собівартості продукції
 • управління транспортом
 • формування фінансових показників
 • план посівообороту
 • аналіз виконаних робіт
 • формування звітності

 

Галузь рослинництва характеризується сезонністю. Витрати на виробництво продукції (матеріальні засоби, робота с/г техніки. праця) та надходження самої продукції нерівномірні протягом року; більша частина річного об’єму робіт виконується під час посіву с/г культур та збору урожаю; собівартість продукції розраховується тільки в кінці року після врахування всіх виробничих затрат. 

Рівень собівартості продукції рослинництва відіграє важливу роль в дохідності всього агропідприємства, тому облік витрат та готової продукції цієї галузі є першочерговим завданням.

 

Всі особливості рослинництва відображаються в підсистемі «Облік в рослинництві»:

 • Облік виробництва та руху готової продукції;
 • Облік витрат
  • витрати під урожай по суміжних роках (посів ярих та озимих культур);
  • витрати на с/г культури, добрива, працю;
  • витрати на технологічні процеси та по видах виконаних робіт (підготовка ґрунту, посів, збір урожаю);
  • витрати на виробництво (кормовиробництво);
  • витрати по господарських підрозділах.
 • Облік матеріальних ресурсів;
 • Облік посівних площ;
 • Калькуляція собівартості продукції рослинництва;
 • Управління автотранспортом та сільськогосподарської технікою;
 • Формування фінансових показників;
 • Нарахування зарплати, податків, вирахувань.

 

Звітність

 • План посівообороту;
 • Аналіз виконаних робіт;
 • Журнал вагаря.

 

1С:Підприємство для автоматизацІЇ агропідприємства

 

У вас залишились питання? Ми охоче дамо на них відповіді та продемонструємо можливості програми для автоматизації агропідприємства. Зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.