Управлінський облік

В управлінні бізнесом неможна покладатися на суб’єктивні точки зору працівників та свої відчуття, адже активна діяльність зовсім не гарантує здоровий стан підприємства. Для прийняття ефективних управлінських рішень, для бачення чіткої картини діяльності підприємства необхідне впровадження ІТ-інструментарію управлінського обліку, який дозволить:

  • формувати аналітичні звіти для керівників та власників;
  • формувати оперативні звіти для прийняття управлінських рішень;
  • планувати бюджети;
  • консолідувати звітність підприємства в єдиній системі. 

 

Читайте також:

Управлінський та фінансовий облік на підприємстві: у чому різниця

Управлінський облік в Excel: наслідки для власника бізнесу

 

Програмні продукти 1С:Підприємство, в яких можна вести управлінський облік 

Управління торговим підприємством

22 000 грн

Управління виробничим підприємством

99 000 грн

Управління невеликою фірмою для України 8 400 грн

Всі бізнес завдання