Впровадження програмного продукту

Впровадження програми 1С:Підприємство чи BAS - це проект, що потребує детального планування та якісного управління. Міцний фундамент для проекту впровадження закладають: 
 • правильно підібрана програма;
 • бюджет проекту;
 • деталізація проекту по этапах, термінах, ресурсах;
 • проектна команда – спеціалісти з боку замовника та виконавця;
 • внутрішня підготовка та готовність компанії до проекту.

 

Важливим моментом є аналіз бізнес-процесів підприємства. Необхідно точно описати бізнес-процеси, механізми прийняття рішень та оцінки ефективності результатів. Неефективні процеси та задубльовані операції усуваються. В ході опису процесів спеціалісти ІнтелТеху залучають не лише керівників підрозділів, а й відповідальних за процеси працівників, щоб якомога детальніше виявити алгоритм виконання дій.

Детальніше про бізнес процеси читайте в статті: Бізнес процеси, їх виявлення, опис та оптимізація

 

Проект впровадження програм 1С:Підприємство/BAS

Складність та тривалість проекту залежать від масштабу підприємства та об'єму бізнес-процесів, що потребують автоматизації. Весь проект впровадження інформаційної системи поділяється на кілька етапів:

анализ «Аналіз» передбачає діагностику бізнес-процесів, які будуть автоматизуватися, аналіз існуючої програмно-апартної платформи, постановку бізнес-завдань, складання вимог до інформаційної системи та вибір програми 1С:Підприємство чи BAS
техзадание «Розробка технічного завдання». На цьому етапі описуються всі роботи по впровадженню та доопрацюванню системи: довідники, алгоритми звітних форм, автоматизовані робочі місця, права доступу. 
автоматизация «Автоматизація (налаштування системи)» - реалізація технічного завдання.
тестування «Тестування системи». На цьому етапі готується демонстраційний приклад, вносяться дані, перевіряються алгоритми, виправляються помилки у випадку їх виявлення.  
експлуатация «Експлуатація системи» - робота в системі з реальними даними та порівняння результатів роботи нової системи з результатами, які компанія отримувала раніше, навчання користувачів. 
промислова експлуатація «Промислова експлуатація системи» має на увазі повний перехід підприємства на використання нової системи та відмову від інших способів роботи, які виходять за межі цієї системи.

Навчання користувачів програмного продукту ми починаємо, як тільки робота в системі стає можливою.

З таким підходом до планування процесу впровадження інформаційної системи Ваш проект буде завершено в межах затверджених термінів та бюджету.

 

Управління проектом впровадження

Правильно організоване управління проектом впровадження дає можливість виконати всі роботи по проекту у визначені сроки і в рамках затвердженого бюджету та досягти поставлених цілей.
Критичні фактори успіху проекту: 
 • чіткість поставлених завдань та планів, план-графік впровадження;
 • повна взаємодія замовника та виконавця і постійна комунікація - звіти, зустрічі;
 • організованість процесу передавання-приймання результатів виконаних робіт;
 • наявність всіх необхідних ресурсів;
 • постійний контроль виконання проекту;
 • забезпечення необхідною інформацією;
 • управління ризиками. 
 
Частина успіху проекту залежить від проектної команди та ефективного управління нею. У проекту обов'язково повинен бути менеджер, який буде комунікувати із замовником, виконавцем, зовнішніми структурами; управляти проектною командою; планувати ресурси; контролювати виконання проекту. Управління проектом слід ввірити спеціалісту замовника, який буде займатися лише цим проектом і забезпечувати його оперативне управління. 
 
В цілому успіх проекту залежить від кваліфікації працівників, скоординованості дій всіх учасників проекту, цілеспрямованості, ефективності комунікацій, здатності вирішувати конфлікти та внутрішньої готовності підприємства до змін, які несе проект. 

 

Наша команда допоможе Вам автоматизувати Ваше підприємство. Зателефонуйте нам зараз та отримайте безкоштовну консультацію за номером (067) 467-90-05 або (044) 209-93-20.