BAS Управління торгівлею

BAS Управління торгівлеюПРОГРАМА "BAS УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ" ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

 

Сфера автоматизації: автоматизація підприємств оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг.

Програма "BAS Управління торгівлею" дає можливість комплексної автоматизації бізнес процесів торгового підприємства та вирішення бізнес задач, пов’язаних з веденням управлінського та оперативного обліку, плануванням, контролем, управлінням продажами, маркетингом, взаємовідносинами з клієнтами. 
 

 

Функціональні можливості програмного продукту "BAS Управління торгівлею"

 
Рішення "BAS Управління торгівлею" дозволяє:
 • підвищити продуктивність роботи всіх підрозділів підприємства;
 • отримувати оперативну інформацію, яка відображає реальний стан підприємства на поточний момент часу;
 • швидко отримувати необхідну звітність для прийняття рішень.

 

Програма "BAS Управління торгівлею" враховує будь-які види торгових операцій та охоплює різноманітні функції обліку  – від ведення довідників до отримання аналітичних звітів. Програмний продукт передбачає ведення управлінського обліку по торговому підприємству в цілому. Функціонал продукту можна легко адаптувати до масштабу організації, наприклад, спростити його для невеликого підприємства, відключивши зайві опції, які розраховані на великий бізнес.

"BAS Управління торгівлею" може працювати сумісно з "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" для ведення бухгалтерського обліку та з "BAS Роздрібна торгівля" для комплексної автоматизації торгівлі.

За допомогою програми "BAS Управління торгівлею " автоматизуються такі напрямки господарської діяльності:

 • управління продажами, планування та план-фактний аналіз продажів
 • управління поставками
 • управління складськими запасами
 • планування продажів та закупівель
 • облік витрат
 • управління замовленнями покупців та внутрішніми замовленнями підрозділів
 • самообслуговування клієнтів через web
 • управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками
 • управління рекламаціями
 • управління торговими представниками
 • управління ціновою політикою
 • аналіз товарообігу
 • аналіз діяльності підприємства
 • управління грошовими коштами, формування платіжного календаря

 

Управління відносинами з клієнтами

Управління відносинами з клієнтами, чи CRM (Customer Relationship Management) – важлива складова сучасної інформаційної системи організації: для бізнесу в умовах жорсткої конкуренції необхідно максимально використовувати потенціал кожного клієнта, утримувати його та підтримувати з ним довгострокові відносини, задовольняючи його потреби та відповідаючи його вимогам до продукції та сервісу.

Управління відносинами з клієнтами має на увазі постійний збір та аналіз інформації про реальних та потенційних клієнтів: реакції на комерційні пропозиції, скарги, уподобання, виконання зобов’язань, прибутки, які вони приносять чи можуть принести підприємству. Аналіз таких даних дозволяє вияснити ступінь задоволення клієнтів та попередити їх переключення на конкурентні товари та послуги, адже відомо, що компанії дорожче коштує залучити нового клієнта, аніж утримати існуючого. 

Накопичення великих масивів інформації про клієнтів (а їх може бути, сотні, тисячі) потребує автоматизації роботи з цими даними. Програма "BAS Управління торгівлею" дозволяє організації ефективно управляти відносинами з клієнтами та партнерами (покупцями, постачальниками, суміжниками).

Функціонал конфігурації передбачає:

 • використання індивідуального підходу до кожного клієнта;
 • зберігання інформації по контрагентах та історії взаємодій (crm для управління торгівлею);
 • управління продажами;
 • аналіз угод;
 • бонусні програми лояльності;
 • реєстрація та обробка рекламацій від клієнтів;
 • аналіз лояльності клієнтів;
 • аналіз ефективності роботи менеджерів.

Функціонал продукту по управлінню відносинами з клієнтами може бути необхідним комерційним директорам, директорам з маркетингу, працівникам відділів маркетингу та збуту.

Бонусні карти лояльності в BAS Управління торгівлею

 

Управління продажами

Програма BAS для торгівлі дозволяє встановити правила продажів (цінові умови, умови по оплаті, графіки продажів, умови по знижках) та автоматизувати процеси продажів (комерційні пропозиції, управління замовленнями клієнтів, реалізація товарів та послуг, оформлення необхідних документів). Конфігурація "BAS Управління торгівлею" передбачає ведення обліку як у грошовому, так і в натуральному вираженні.

Управління замовленнями клієнтів включає розміщення замовлення клієнта, резервування товару, відвантаження товару зі складу.  

В програмі " BAS Управління торгівлею" розроблено робоче місце касира, тому це рішення також використовується для автоматизації роздрібного магазину. Для формування лояльності покупців в програмі ведеться облік бонусів та бонусних карт.   

 

Управління торговими представниками

Програма дозволяє закріплювати клієнтів за торговими представниками, планувати графіки відвідувань клієнтів, ставити завдання для агентів, отримувати дані про клієнтів, їх замовлення, отримувати інформацію про витрати торгових агентів, аналізувати ефективність роботи торгових представників, проводити план-фактний аналіз роботи представників.  

Також фіксується інформація про витрати торгового представника (авансові звіти) і зібрана інформація про клієнтів.
 
Передбачена також можливість самостійної роботи торгових представників без оформлення попередніх завдань: Торговим представникам передається інформація про товари та клієнтів. Після роботи з клієнтами торговий представник фіксує оформлення замовлення, уточнює відомості про клієнтів або вводить дані про нових клієнтів, фіксує дані про витрати.
 
Аналіз діяльності торгових представників проводиться за допомогою різних звітів: можна порівняти діяльність торгових представників з точки зору ефективності їх роботи, а також провести план-фактний аналіз діяльності торгових представників.

 

Управління запасами

Програмне рішення BAS для торгівлі  дозволяє довгостроково планувати закупівлі та забезпечувати товарами поточні замовлення. 

Ключовими цілями процесу управління запасами є:
 • Наявність запасів на складі в необхідній кількості,
 • Досягнення бажаного рівня обслуговування клієнтів;
 • Зниження потреби в оборотних коштах;
 • Поліпшення показників оборотності товарів;
 • Зниження витрат підприємства на закупівлю і зберігання товарів,
 • Усунення надлишкових запасів.
Для повного досягнення вищевказаних цілей прикладне рішення дозволяє підтримувати запаси на складі, забезпечувати кількість товарів за поточними замовленнями на відвантаження і забезпечувати потреби за планами закупівель.

 

Управління закупівлями

Програмний продукт "BAS Управління торгівлею" дає можливість контролювати терміни поставки товарів, своєчасно проводити оплати постачальникам, аналізувати збої в поставках товарів, враховувати додаткові витрати, пов’язані з поставкою товару.

Конфігурація дозволяє автоматизувати такі операції по управлінню закупівлями:

 • формування календарного плану закупок;
 • формування потреби в товарах;
 • підбір постачальників (по ціні, надійності, термінах поставок);
 • планування закупівель по кількох можливих сценаріях;
 • формування замовлень для постачальників;
 • контроль поставок товару;
 • своєчасна оплата постачальникам;
 • моніторинг цін постачальників.

 

Управління складом

Функціонал конфігурації дає можливість:

 • ведення обліку товарів;
 • управління залишками товарів на складах;
 • оптимізації розміщення товарів у місцях зберігання;
 • обліку серійних номерів, термінів придатності товарів;
 • резервування товарів;
 • оформлення необхідних документів для прийому/відвантаження товарів;
 • інвентаризації;
 • обліку руху товарів;
 • управління доставкою.

 

Склад і доставка в BAS Управління торгівлею

 

Управління фінансами

Програмне рішення "Управління торгівлею" дозволяє управляти взаєморозрахунками, планувати грошові кошти, проводити касові та банківські операції, проводити обмін документами/рахунками-фактурами, аналізувати фінансові результати.

Планування руху грошових коштів
У програмі забезпечується можливість планування, реєстрації надходжень і виплат готівкових та безготівкових грошових коштів. Узагальнені дані про планування руху грошових коштів представляються у вигляді платіжного календаря. Надходження коштів планується виходячи з інформації про плановану оплату замовлень клієнтів. При плануванні надходження коштів також враховуються інші надходження грошових коштів (наприклад, надання кредитів).
 
Витрати грошових коштів плануються на підставі попередньо оформлених і затверджених заявок на витрачання грошових коштів. При плануванні може використовуватися контроль лімітів витрачання коштів. При витраті коштів може здійснюватися контроль витрачання коштів у відповідності з раніше оформленими заявками на витрачання коштів.
 
Підтримується Еквайринг: програма забезпечує можливість обліку надходжень і повернень коштів, що надійшли за допомогою банківських пластикових карт різних платіжних систем.
 
Визначення фінансового результату
Підтримуються наступні методи розрахунку собівартості запасів:
 • Середня за місяць;
 • FIFO (зважена оцінка);
 • FIFO (змінна оцінка).
Підтримується облік собівартості товарів в розрізі податкових призначень товарів.
 
Підтримується облік собівартості робіт. Роботи в програмі враховуються аналогічно товарам, але вони не зберігаються на складі, а числяться за підрозділом, який їх зробив або закупив.
 
Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться паралельно по підприємству в цілому, що дозволяє визначити фінансовий результат підприємства в цілому, а також в розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко, наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб'юторів), проектам тощо.
 
Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.
 
Фінансовий результат визначається шляхом зіставлення витрат з отриманими доходами. У програмі реалізований повний контур обліку фінансових результатів, який включає в себе наступні напрямки:
 • Облік виручки і собівартості продажів
 • Облік доходів і витрат
 • Розподіл витрат на собівартість товарів.
 • Розподіл доходів і витрат на напрямки діяльності.
 • Облік фінансових результатів.
 • Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів.
 
Контроль і аналіз діяльності підприємства
Звіт "Управлінський баланс" дає можливість контролю фінансового стану підприємства за статтями активів і пасивів в цілому по підприємству і з аналітикою по організаціях і підрозділах. Прикладне рішення дозволяє налаштувати "панель" керівника, виводячи на неї різні показники діяльності підприємства. Склад показників, алгоритми їх формування, форма подання можуть гнучко налаштовуватися.
 
Облік кредитів і депозитів
У програмі реалізований облік кредитів, депозитів і позик.

 

Фінансова звітність в BAS Управління торгівлею

 

Роздрібні продажі в BAS Управління торгівлею
 
Програма дозволяє автоматизувати управління продажами через власну мережу магазинів:
 • Формування асортименту товарів у відповідності з форматами магазинів;
 • Установка кількісних обмежень (квот) для категорій товарів в магазинах різних форматів;
 • Визначення складу товарної категорії - які саме товари будуть представляти кожну категорію в кожному форматі;
 • Визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту.
 
Для управління продажами в роздрібній мережі рекомендується використовувати продукт в зв'язці з "BAS Роздрібна торгівля" або одним з галузевих рішень на базі "BAS Роздрібна торгівля". Така схема забезпечує:
 • максимальні можливості управління складами, управління взаємовідносинами з постачальниками, планування і аналіз продажів в різних розрізах, організації акцій, підвищення лояльності покупців;
 • автономну роботу, незалежну від надійності каналу зв'язку з офісом, зручне, функціональне робоче місце касира.
 
Роздрібні операції можуть також виконуватися і безпосередньо в "BAS Управління торгівлею". При цьому можна використовувати різне торгове обладнання та реєстратори розрахункових операцій (РРО): фіскальні реєстратори, сканери штрих-кодів, електронні ваги, термінали збору даних тощо.
 
При оформленні роздрібних продажів касир використовує спеціалізоване робоче місце, яке дозволяє виконувати послідовно всі операції при продажу товарів в торговому залі:
 • Відкриття касової зміни;
 • Оформлення чека;
 • Прийом оплати від покупця;
 • Закриття касової зміни;
 • Передача роздрібної виручки в касу підприємства.
 
Оплата чека може виконуватися як готівкою, так і з використанням платіжних карт. У процесі оперативної роботи передбачена можливість оформлення повернень протягом касової зміни. Після закриття касової зміни формується документ "Звіт про роздрібні продажі". Інформація про всі пробиті чеки після закриття касової зміни зберігається в інформаційній базі в вигляді архівних чеків. Після закриття касової зміни, на підставі архівних чеків, можна оформити операцію повернення товарів роздрібному покупцеві.
 
Програма дозволяє не тільки проводити оплату платіжними картами (еквайрингові операції), але і відстежувати процес перерахування грошових коштів з банку. Автоматизований процес завантаження даних про еквайрінгові операції, реалізовані звіти для контролю проходження еквайрінгових платежів.

 

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства

Програмний продукт містить інструментарій для керівника, котрий дозволяє моніторити основні показники діяльності торгового підприємства та формувати різноманітні звіти для аналізу та прийняття управлінських рішень. 

"BAS Управління торгівлею" купити, а також отримати весь комплекс послуг з налаштування та супроводу програми ви можете у нас.

 

Вартість програмної ліцензії

"BAS Управління торгівлею"

 

 

10 800 грн

Замовте демонстрацію та протестуйте програму безкоштовно.

 

 

При покупці програми "BAS" ви отримуєте додатково:

Бонуси при покупці BAS Управління торгівлею

Бонуси - 10% від вартості програмного забезпечення

 • розраховуйтеся бонусами за послуги впровадження та навчання 

 

3 місяці інформаційно-технологічного супроводу

 • лінія консультацій
 • доступ до інформаційної системи "ІТС"
 • актуальні релізи оновлень програми
 • RDI Service - нормативно-довідкова інформація в програмі
 • сервіс для подання електронної звітності "Фредо Звіт"
 • сервіс для електронного документообігу "Фредо Докмен"
 • сервіс довідкової інформації для бухгалтера "RDI Service"

 

 

Разом з програмою вам можуть знадобитися наші послуги:

 

Комплексне обслуговування Розробка функціоналу Хостинг BAS
Весь комплекс послуг на основі абонплати для максимально ефективної роботи програм BAS. Розробка додаткового функціоналу для програм  під Ваші потреби, розробка програм "з нуля". Розміщення Вашої інформаційної бази у нас на сервері для швидкого старту з мінімум інвестицій.

 

Замовте консультацію з BAS

У вас залишилися питання? Ми залюбки дамо вам відповіді, підберемо програму із лінійки "BAS", яка максимально відповідає потребам вашого бізнесу, та проведемо її демонстрацію. Залиште заявку чи зв'яжіться з менеджером: (044) 209-93-20, (067) 467-90-05.

 

Замовте програму Замовте презентацію


Замовлення програми:
Замовлення презентації: