Реалізація в мінус в конфігурації "BAS Малий бізнес"

В цій статті ми розглянемо, як в конфігурації BAS Малий бізнес вирішується ситуація реалізації в «мінус» запасу, який оприбутковується пізніше. Це можна зробити за допомогою використання рахунку 23 «Незавершене виробництво» і 39 «Витрати майбутніх періодів».

1. Замовлення покупця. Використовуємо в усіх документах цієї схеми документ «Замовлення покупця» як додаткову аналітику для того, щоб сума витрат розподілилась правильно.

Замовлення покупця
 

2.    Накопичення виробничих витрат за рахунок витрат майбутніх періодів. 

Інші витрати

3.    Виробництво – оприбуткування запасу.

Виробництво

4.    Закриття місяця – через розподіл витрат приходить сума на рахунок запасу.

Запаси

5.    Реалізація покупцю

Видаткова накладна

6.    Прибуткова накладна від постачальника

Прибуткова накладна

7.    Списання на витрати майбутніх періодів

Списання витрат

В результаті регістр «Запаси і витрати» закрився і рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів», і 23 «Незавершене виробництво» також.

Запаси

Незавершене виробництво

Оборотно-сальдова відомість

В даному прикладі документи виробництва і реалізації покупцю проходять в різних місяцях. Якщо ці операції будуть зроблені в одному місяці, то сума собівартості з’явиться після закриття місяця. Якщо, наприклад, немає можливості використати документ «Замовлення покупця», або є непрямі витрати, які також розподіляються на цей запас і це не підходить, то можна скористатися ручним розподілом за допомогою документа «Розподіл витрат».

 

Питання по основних поняттях статті:

  • Що таке "витрати майбутніх періодів"? - Витрати майбутніх періодів - це ті, що здійснені в поточному періоді, але повинні включатися у витрати у наступних звітних періодах.
  • Що відносять на 39 рахунок "Витрати майбутніх періодів" ? - Цей рахунок використовується для узагальнення інформації стосовно витрат, що здійснювались у поточному звітному періоді, але підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. До витрат, що обліковуються по рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відноситься наступне: витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами (наприклад, в сезонних галузях); сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгових патентів; різноманітні передплати друкованих видань, сервісів, тощо. 
  • За яким рахунком обліковується незавершене виробництво? - За дебетом рахунку 23 формується виробнича собівартість, за кредитом відображається сума фактично виготовленої продукції; сальдо початкове відображає залишки незавершеного виробництва на початок періоду, сальдо кінцеве – на кінець звітного періоду.
  • Де в балансі незавершене виробництво? - Незавершене виробництво (НЗВ) є складовою частиною статті "Запаси" в балансі.

 

Матеріал підготувала Наталія Черненко

Радимо почитати

Програма «BAS Бухгалтерія. КОРП» дозволяє автоматизувати ведення військового обліку на підприємстві: введення та зберігання відповідної інформації, облік бронювання, відповідна документація та звітність для подання у відповідні військові організації.  

Розповімо детальніше про можливості програми саме в частині ведення військового обліку. 

«BAS Бухгалтерія» - рішення з лінійки програмних продуктів BAS, призначене для автоматизації бухгалтерського, податкового, кадрового обліку на підприємствах, що здійснюють будь-яку комерційну діяльність: торгівлю (гуртову, роздрібну, комісійну), надання послуг, виробництво та інші.

В інформаційній базі BAS всі довідники, документи, форми, обробки та інші об’єкти мають свою адресу у вигляді посилання. Це полегшує роботу, коли необхідно передати колезі чи програмісту інформацію, наприклад, по якомусь документу. Замість того, щоб писати детально назву цього документу, номер, дату, достатньо відправити посилання на нього.