Що таке MRP, ERP, CSRP

В 1990 році Лі Уайлі (Lee Wylie), аналітик консалтингової компанії Gartner, вивчав питання збалансованого управління ресурсами підприємства та, прийшовши до висновку, що відповідь у плануванні, запропонував свою концепцію і термін ERP. Однак повернімося на хвилину в 60-ті, адже те, що сталося в той час, допомогло Уайлі здійснити його відкриття.

Пошук нового автоматизованого способу управління процесами виробництва привів до появи в 60-ті роки класу систем MRP (Material Requirements Planning – планування потреби в матеріалах). В основі концепції MRP лежала мінімізація витрат на складські запаси. Однак при цьому не бралися до уваги наявні виробничі потужності, їх завантаженість, вартість роботи персоналу, що було суттєвим недоліком цієї системи.  

Цей аспект було допрацьовано в другій версії MRP – MRP2 (Manufacturing Resource Planning – планування виробничих ресурсів). В цій системі вівся облік та планування всіх ресурсів підприємства – обладнання, сировини, матеріалів, робочої сили. Система MRP2 розвивалась, і поступово розширювався її функціонал, наприклад, додалась можливість вести облік інших витрат підприємства. Це й наштовхнуло Лі Уайлі на думку про нову систему, яка б охоплювала все підприємство в цілому. Так з’явилась ERP (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства).

В основі ERP закладено принцип створення репозиторію – єдиного сховища даних, в якому зберігається вся накопичена підприємством інформація. Будь-яка інформація, що зберігається в репозиторії, може бути одночасно доступною всім працівникам організації, звісно ж, при наявності відповідних прав доступу.         

Клас систем ERP призначений не лише для виробничих підприємств: їх широко використовують і компанії, що надають послуги, і дистрибутори. ERP об’єднує в єдине ціле всі відділи підприємства. Вона інтегрує їх всіх в одну програму, що працює з єдиною базою даних, а це дозволяє всім відділам швидко обмінюватися необхідною інформацією. В розрізненому програмному забезпеченні, яке автоматизує окремі бізнес процеси (управління персоналом, фінансами, логістикою), тепер немає необхідності: ERP-система замінює його, з’єднуючи всі підрозділи в єдину комп’ютерну систему.

 

 

Оновлена ERP системаНа вашому підприємстві застаріла версія ERP системи, вона ледве пихтить, виконуючи завдання? Вам потрібно трішки більше часу, щоб витягнути з неї потрібні вам дані? Можливо, не завадило б її обновити, але навіщо замінювати те, що й так працює, так? Так, але не варто відразу ж відмітати ідею нової версії  ERP системи.

 

Сьогодні у світі налічується більше 500 систем класу ERP. Деякі призначені для дуже великих підприємств, деякі підійдуть для невеликих компаній та середнього бізнесу. Вартість та тривалість встановлення такого програмного забезпечення залежать від масштабу підприємства, цілей автоматизації та вибору постачальника ERP системи. Найвідоміші ERP системи в Україні – SAP, Oracle, BAS ERP.

Змінюються суть та способи конкуренції, але, як і раніше, йде бій за покупця – і нового, і існуючого. В спробі інтегрувати покупця (замовника, клієнта) – зовнішню ланку бізнесу – у внутрішню структуру підприємства був розроблений новий стандарт системи управління CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – планування ресурсів, синхронізоване з покупцем). Методологія CSRP використовує функціонал ERP системи  і включає в себе повний цикл – від проектування виробу з урахуванням вимог замовника до післяпродажного обслуговування. Мета системи – створювати більшу цінність для покупця.

Ринок програмного забезпечення для бізнесу постійно розвивається, враховуючи нові реалії та вимоги ринку. Робота в таких складних програмах потребує відповідальності, звітності та постійної комунікації. Встановлення програмного забезпечення неминуче веде до зміни стилю роботи персоналу. Якщо цього не відбувається, то досягти бажаного результату від встановленої системи практично неможливо.  


Автор статті: Оксана Филонова

При копіюванні матеріалу поставте, будь ласка, посилання на першоджерело.

 

Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Зростання конкуренції мотивує роздрібних продавців шукати нові способи підвищення ефективності роботи магазинів та залучення потенційних покупців, а для цього необхідна достовірна актуальна інформація з кожної торгової точки в будь-який момент часу.

Нещодавно нам поставили запитання: за якими критеріями оцінюється результат виконання робіт підрядником з впровадження програмного забезпечення. Звичайно, у кожному конкретному випадку перед початком впровадження на етапі планування замовник та підрядник домовляються про критерії, за якими будуть здаватися та прийматися виконані роботи. Як правило, проект впровадження інформаційної системи можна вважати успішним, якщо поставлені завдання виконані відповідно до узгодженого технічного завдання в заплановані терміни та немає перевитрати бюджету. 

Автоматизація – це перехід від ручних операцій до використання сучасних інформаційних технологій в оперативній діяльності; впровадження технологій там, де вони не застосовувалися раніше. Автоматизація - це процес підбору і підготовки обладнання та програмного забезпечення для ефективного вирішення завдань конкретної організації.