Аналітика в управлінні підприємством

Сьогодні дані підприємства стають його ключем до переваги над конкурентами: здатність компанії конкурувати оцінюється по тому, наскільки успішно вона вміє збирати дані, впроваджувати нові технології для обробки і зберігання даних та застосовувати аналітику у прийнятті рішень.
 
 
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ СТРАТЕГІЇ
 
Багато компаній ухопилися за ідею збирання «великих даних» і збирають величезну кількість даних, не розуміючи навіщо і що вони з ними будуть робити. Тож перш ніж починати з даних, слід почати зі стратегії. І на початковому етапі неважливо, які є дані, які дані ви вже збираєте, які дані збирають ваші конкуренти. Суть не в тому, які дані є в наявності, а в тому, чого ваша компанія бажає досягнути, і як дані можуть їй в цьому допомогти. І важливо пам’ятати, що цінність даних полягає не в самих даних в «сирому» вигляді, а в їх обробці та аналізі, в тих інсайтах, рішеннях, продуктах та сервісах, що виникають в результаті аналізу.
 
 
КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ХОРОШОЇ СТРАТЕГІЇ ПО АНАЛІТИЦІ
 
Для того, щоб отримати користь у вирішення завдань на основі аналітики, при роботі з даними слід дати відповіді на такі питання:
 • які саме дані потрібні – як ви хочете використовувати ці дані, для одних цілей підійдуть одні дані, для інших – інші;
 • звідки ці дані можна взяти – наприклад, ви можете використовувати ваші внутрішні дані, отримати доступ чи купити дані із зовнішніх джерел, застосувати нові методи збору даних;  
 • скільки даних потрібно - якщо важливі стратегічні рішення приймаються на основі вузького спектру даних чи неточних даних, наслідки для бізнесу можуть бути катастрофічними, тож їх кількість і якість мають бути достатніми;
 • як зробити дані більш точними та цінними для аналізу;
 • які правила та процеси необхідні для управління даними.
Якщо компанії не хочуть потонути в даних, вони мають сформувати стратегію, яка б фокусувалась лише на тих даних, що дійсно потрібні для досягнення цілей. Потрібно визначити ключові виклики та питання, а потім збирати та аналізувати ті дані, які дадуть необхідні відповіді.
 
   
АНАЛІТИКА В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
 
Рішення на підприємствах приймаються на основі цілого ряду факторів – досвіду, інтуїції, результатів експериментів, аналітичних досліджень та зібраних даних. Звичайно, керівник може прийняти успішне рішення і на основі свого досвіду та інтуїції, однак дослідження доводять, що рішення, прийняті на основі аналізу даних, більш точні та ефективні
 
Типи управлінських рішень, що потребують аналітичної підтримки
 
аналітика для маркетингу

Маркетинг

 

ціноутворення
розміщення торгових точок та регіональних підрозділів
промоція продуктів
дизайн вебсайту, лендінгів
розміщення реклами
аналітика для постачальників

Постачальники

 

об’єм складських запасів
розміщення розподільчих центрів та складів
завантаженість транспорту
 
аналітика для фінансового директора

Фінанси

 

фактори фінансової діяльності

сбалансована система показників

різні види прогнозів

 

аналітика для управління персоналом

Персонал

 

яких працівників наймати

хто із працівників збирається звільнятися

якою має бути сума виплат та компенсацій

яка освіта, навчання потрібне працівникам

аналітика для випуску нових продуктів

Дослідження та розробки

 

які споживчі властивості продуктів найбільш привабливі для покупців
наскільки ефективне виробництво та продажі продуктів
який дизайн продукту максимально приваблює споживачів 

 

Дослідження виявили взаємозв’язок між системами управління підприємством та прийняттям рішень. На початковому етапі компанії інвестують в системи підприємства для підвищення ефективності та раціоналізації бізнес процесів. Однак мінімізація витрат не є першочерговою ціллю: 53% опитаних керівників підприємств відмітили, що головним пріоритетом є удосконалення процесу прийняття рішень. Тобто організації інвестують в системи управління підприємством, аби збирати дані та мати «єдину версію істини», а потім зміщують фокус на використання даних для прийняття більш правильних рішень. Керівництво 65% високопродуктивних компаній зазначили, що підкріплюють рішення інформацією та проводять аналіз даних в реальному часі.

 

Системи управління підприємством. Маніфест успішного впровадження

 

Програми для бізнесу покликані допомагати йому збирати дані, організовувати їх та управляти ними; об’єднувати ключові аспекти діяльності в єдину інформаційну систему. Процес створення і впровадження такої системи на основі того чи іншого програмного забезпечення чи їх комбінації може бути тривалим і складним, однак, при правильній стратегії впровадження він буде успішним. 

 

Аналітика здатна підсилювати конкурентну стратегію компанії та основні напрямки її діяльності, наприклад, ланцюжок поставок, ціноутворення та управління доходами, обслуговування клієнтів, кадрову політику тощо. Знання, отримані в результаті аналізу даних, можуть допомогти компанії виявити прибуткових клієнтів і сконцентруватися на роботі з ними.

Першими бізнес процесами, де рішення почали приймати на основі аналітики, стали:
 • загальне управління підприємством;
 • фінанси та бухгалтерський облік;
 • управлінський облік;
 • дослідження та розробка;
 • виробництво;
 • управління персоналом.
Зараз дані систем управління внутрішніми процесами використовуються і в роботі з клієнтами та постачальниками (так звана зовнішня аналітика).
 
 
В ЧОМУ ЩЕ АНАЛІТИКА МОЖЕ ДОПОМОГТИ БІЗНЕСУ
 
В розумінні ситуації в компанії та на ринку
Поточна ситуація в компанії - це результат минулих дій та рішень, а також впливу дій конкурентів, законодавства, споживачів, культурних та технологічних змін. Важливо розуміти – і з цим допоможе аналіз даних - яким чином наші рішення та дії впливають на ринок та на поведінку його учасників і яким чином зовнішні фактори можуть впливати на нашу компанію в найближчому майбутньому та в довгостроковій перспективі. 
 
В плануванні
Для розвитку компанії необхідне постійне планування — ресурси, стратегії, цілі, прогнозування майбутнього. І тут теж не обійтися без інформації. Аналізуючи дані, отримані компанією в ході її діяльності, можна чіткіше усвідомити, в чому конкурентні переваги компанії, від чого залежить її успіх і як планувати майбутні дії так, щоб стабільно утримувати свої позиції і випереджати конкурентів.    
 
В контролінгу
Після прийняття рішення потрібен постійний моніторинг його результатів; він допоможе виявити “проблемні зони” та своєчасно внести зміни, наприклад,
 • відкоригувати стратегію позиціонування, маркетингових комунікацій, маркетингову кампанію, продуктову стратегію, цінову політику;
 • відкоригувати програму лояльності;
 • оцінити якість сервісу компанії тощо. 
 
У виявленні факторів успіху
Якщо щось йде не так, потрібно вияснити, чому так відбувається і який фактор вплинув таким чином. Коли все йде добре, аналіз ще важливіший, адже визначення драйверів успіху допоможе в майбутньому знову досягати позитивного результату. Аналіз поведінки покупців, що обирають вашу компанію, та тих покупців, що віддають перевагу конкурентам, дає змогу зрозуміти фактори, що впливають на їх рішення, зіграти на ваших сильних сторонах і сфокусуватися на тому, в чому конкуренти програють.  
 
В розробці нових продуктів та послуг
Розуміння ситуації на ринку, незадоволених потреб споживачів дає можливість побачити вільні ніші і запропонувати нові товари чи послуги. Також на основі аналізу даних можна виявити, яким чином можна удосконалити ті послуги та продукти, які компанія пропонує клієнтам на даний момент. 
 
Загалом аналітика допомагає компаніям:
 • виявляти найбільш прибуткових клієнтів та тих, що мають потенціал стати такими;
 • краще зрозуміти свого клієнта (на основі інтеграції внутрішніх даних та даних, отриманих із сторонніх джерел);
 • оптимізувати ланцюжки поставок;
 • відслідковувати історію продажів та тенденції ціноутворення для того, щоб встановлювати відповідні ціни в реальному часі;
 • експериментувати з вимірюванням ефективності реклами та інших маркетингових заходів. 
 
Зробіть аналітику частиною вашої конкурентної стратегії та впроваджуйте її на всіх рівнях управління. І ви, і ваші працівники отримаєте кращі інструменти для прийняття оптимальних рішень. 
 
 
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Бюджетування – система планування, контролю та аналізу фінансових потоків підприємства. Для здорового функціонування бізнесу фінансове планування, тобто управління процесом розподілу та використання грошових коштів підприємства, вкрай необхідно. Якраз бюджетування дає можливість побачити, куди компанія витратить кошти протягом року, і заздалегідь оптимізувати витрати.

На шляху свого розвитку компанії малого та середнього бізнесу стикаються з новими викликами та можливостями, такими ж, як і інші підприємства. Однак, наприклад, на відміну від великого бізнесу, у малого та середнього є значна конкурентна перевага. Завдяки тому, що це невеликі компанії, вони можуть швидше та гнучкіше впроваджувати інновації, швидше реагувати на ринкову динаміку та зміни попиту і при цьому забезпечувати якісний сервіс для клієнтів та готуватися до масштабування і виходу на нові ринки з ефективними процесами та технологіями. 

Для розвитку підприємства потрібні вільні кошти, тож оптимізація витрат та економія ресурсів вкрай необхідні. Ділимося з вами практичними порадами, як побудувати в компанії систему здорової економії. Запровадьте систему планування: у вас має бути чіткий план витрат, якого ви повинні дотримуватися. Перевищення суми планових витрат має бути детально проаналізовано.