Управління витратами і розрахунок фактичної собівартості в конфігурації BAS «Малий бізнес»

Калькуляція собівартості незавершеного виробництва та готової продукції - важлива операція, необхідна для формування звітності - фінансової та управлінської. Крім цього, на підставі інформації про собівартість відбувається планування роботи всього підприємства, контроль виконання планових показників, а також прийняття управлінських рішень, наприклад, щодо асортименту та цінової політики компанії. 

 
Одним із важливих завдань, що вирішуються конфігурацією "BAS Малий бізнес" є контроль виробничих витрат та непрямих витрат, що дозволяє раціонально скорочувати собівартість продукції. Програма "BAS Малий бізнес" дає можливість заздалегідь спланувати виробничі та загальновиробничі витрати підприємства на випуск продукції (товарів, робіт, послуг), а також отримати дані для аналізу фактичної собівартості. Витрати класифікуються двома типами: прямі і непрямі.
 
 

Облік прямих витрат на виробництво

 
До прямих витрат відносяться ті, які пов'язані безпосередньо з виробництвом і можуть бути віднесені на конкретний виріб і розподілені на підставі техніко-економічних розрахунків. До них належать: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, заробітна плата виробничого персоналу та соціальні відрахування на неї, витрати на експлуатацію виробничого обладнання та його амортизацію тощо. У програмі "BAS МАлий бізнес" прямі виробничі витрати на випуск продукції розраховуються автоматично на основі даних про списані у виробництво матеріали та сировину.
 

Управлінський та фінансовий облік на підприємстві: у чому різниця

Управлінський облікЯкщо в компанії є управлінець, отже, має бути і управлінський облік. На жаль, часті випадки, коли ТОПи, почувши про упроблік, уточнюють у бухгалтера, «чи потрібно це їй». Найчастіше такі ситуації виникають у підприємців-початківців, тому ми вирішили прояснити поняття «управлінського обліку» 

 

Найпоширенішим варіантом відображення прямих матеріальних витрат є оформлення документу "Виробництво", в якому на закладці «Продукція» відображається випуск продукції, а на закладці  "Матеріали" вносяться дані про списані матеріали. Закладка «Матеріали» може бути автоматично заповнена по специфікації. 

 
Виробництво у BAS Малий бізнес
Виробництво за специфікацією
 
 
Специфікація – це перелік матеріалів, які потрібні для виробництва одиниці продукції, а також перелік необхідних операцій.
 
Специфікація в BAS Малий бізнес
 
Вартість списаних у виробництво матеріалів (сировини) програма "BAS Малий бізнес" визначає по заданому параметру "Спосіб списання" в картці номенклатури.
Спосіб списання може бути заданий як "FIFO" або "По середній". Але потрібно враховувати, що протягом місяця попередній розрахунок виробничих прямих витрат по сировині буде розраховуватися тільки способом списання "По середній". Остаточний розрахунок вартості списання виробничих витрат за обраним методом "FIFO" або "По середній" проводиться за допомогою процедури "Закриття місяця", розташованої в розділі "Компанія".
 
Списання матеріалів
 
 
Дані про матеріали, що списуються на випуск продукції, не обов'язково вносити документом «Виробництво». Відобразити списані у виробництво матеріали (сировину) можна і за допомогою документу "Розподіл витрат".
 
Розглянемо приклад такого документу. 
На закладці «Продукція» вказується випущена продукція. Її можна заповнити за випуском.
 
Розподіл витрат
 
На закладці «Запаси» - перелік сировини і матеріалів, які списуються для виробництва продукції. Вона може бути заповнена за нормативами(за специфікацією), або залишками(по підрозділу). Після заповнення необхідно натиснути кнопку «Розподілити».
 
Розподіл витрат за нормативами
 
Оплата праці виробничого персоналу відображається в програмі "BAS Малий бізнес” за допомогою документу “Відрядний наряд”.
 
Відрядний наряд в BAS Малий бізнес
 
 
В документі заповнюються наступні поля:
"Дата" - Дата виконання технологічної операції.
"Номенклатура" - Продукція, на яку буде віднесено вартість праці виробничого персоналу.
"Операція" - Найменування технологічної операції.
"Кількість (план)" - Запланована кількість продукції, що випускається.
"Кількість (факт)" - Фактична кількість випущеної продукції.
"Норма" - Норма часу на виконання однієї одиниці продукції.
"Підрахунок" - Вартість однієї технологічної операції.
"Нормогодини" - Результат множення "Кількість (факт)" на "Норма".
"Вартість" - Результат множення "Підрахунок" на "нормогодини".
 
Після проведення документа "Відрядний наряд" з встановленим прапорцем "Закрито" вартість технологічної операції буде віднесена на собівартість випущеної продукції.
Документ "Відрядний наряд" можливо створити, ввівши його на підставі документа "Замовлення на виробництво", тим самим знизивши трудовитрати на заповнення самого документа.

 

 

BAS Малий бізнесBAS МАЛИЙ БІЗНЕС

Шукаєте програму для автоматизації торгово-виробничого підприємства? 

Познайомтесь з рішенням "BAS Малий бізнес". 

 

 

Облік і розподіл непрямих витрат, розрахунок фактичної собівартості

 

Непрямі витрати – це виробничі витрати, які неможливо пов’язати з конкретним видом (одиницею) продукції (послуг). Такими витратами можуть бути, наприклад, витрати на комунальні послуги, амортизацію основних засобів і т.д. Такі витрати накопичуються реєстрацією відповідних документів в системі. Наприклад, витрати на електроенергію реєструються прибутковою накладною.
 

Прибуткова накладна

 
Важливо звернути увагу на рахунок обліку, вказаний в картці номенклатури “Електроенергія”.
Непрямі витрати
 
 
Тип рахунку «Непрямі витрати (що розподіляються на собівартість продукції)» необхідний для обліку непрямих витрат. Вони будуть розподілені відповідно до обраного способу розподілу. У нашому прикладі - "За прямими витратами, на собівартість продукції". Непрямі витрати розподіляються під час процедури «Закриття місяця». 
 
Закриття місяця
 
 
Аналіз собівартості готової продукції можна виконати за допомогою звіту з розділу "Аналіз" - "Собівартість випуску".
 
Собівартість
      
                                         

Матеріал підготовлений Черненко Наталею, консультанткою з програми "BAS Малий бізнес"

 
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

В програмі BAS «Малий бізнес» існує дві обробки для планування потреб і автоматичного формування замовлень постачальникам. Розглянемо кожну із них.

Підсистема CRM в «BAS Малий бізнес» дозволяє повністю автоматизувати роботу відділу продажу на підприємстві і відобразити весь ланцюжок взаємодії з клієнтом, починаючи з реєстрації його, як потенційного і закінчуючи оформленням договору і замовлення.

У програмі «BAS Малий бізнес», призначеної для автоматизації підприємств торгової та виробничої діяльності, з'явилася можливість розмежування дій (операцій) у виробництві, адже виробництво може проводитися в кілька етапів, можуть відрізнятися дні виробництва і підрозділи. Щоб контролювати ці операції, в програмі реалізований інструмент Виконання етапів.