Як розрахувати собівартість продукції в УНФ

 

Управління витратами, розрахунок фактичної собівартості в 1С:Підприємство. Розподіл виробничих витрат

 
Калькуляція собівартості незавершеного виробництва та готової продукції - важлива операція, необхідна для формування звітності - фінансової та управлінської. Крім цього, на підставі інформації про собівартість відбувається планування роботи всього підприємства, контроль виконання планових показників, а також прийняття управлінських рішень, наприклад, щодо асортименту та цінової політики компанії. 
 
Однією із важливих завдань, що вирішуються конфігурацією "1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою" (далі по тексту - УНФ), є контроль виробничих витрат та непрямих витрат, що дозволяє раціонально скорочувати собівартість продукції. Програма "УНФ 8" дає можливість заздалегідь спланувати виробничі та загальновиробничі витрати підприємства на випуск продукції (товарів, робіт, послуг), а також отримати дані для аналізу фактичної собівартості.
Витрати класифікуються двома типами: прямі і непрямі.
 
 

Облік прямих витрат на виробництво

 
До прямих витрат відносяться ті, від яких безпосередньо залежить вартість продукції (сировина, матеріали, оплата праці і т.д.). У програмі "УНФ" прямі виробничі витрати на випуск продукції розраховуються автоматично на основі даних про списані у виробництво матеріали та сировину.
 

Управлінський та фінансовий облік на підприємстві: у чому різниця

Управлінський облікЯкщо в компанії є управлінець, отже, має бути і управлінський облік. На жаль, часті випадки, коли ТОПи, почувши про упроблік, уточнюють у бухгалтера, «чи потрібно це їй». Найчастіше такі ситуації виникають у підприємців-початківців, тому ми вирішили прояснити поняття «управлінського обліку» 

 

Найпоширенішим варіантом відображення прямих витрат є оформлення документу "Виробництво", в якому на відповідній закладці "Матеріали" вносяться дані про списані матеріали (Рис.1). Однак дані про матеріали, що списуються на випуск продукції, не обов'язково вносити документом "Виробництво": відобразити списані у виробництво матеріали (сировину) можна і за допомогою документу "Розподіл витрат". Попередньо для цього матеріали повинні бути передані до виробничого підрозділу документом "Переміщення запасів".

 
Списання матеріалів
Рис.1. Списання матеріалів на випуск продукції
 
Вартість списаних у виробництво матеріалів (сировини) програма "Управління невеликою фірмою" визначає по заданому параметру "Спосіб списання" в картці номенклатури (Рис.2).
Спосіб списання може бути заданий як "FIFO" або "По середній". Але потрібно враховувати, що протягом місяця попередній розрахунок виробничих прямих витрат по сировині буде розраховуватися тільки способом списання "По середній". Остаточний розрахунок вартості списання виробничих витрат за обраним методом "FIFO" або "По середній" проводиться за допомогою процедури "Закриття місяця", розташованої в розділі "Компанія".
 
Спосіб списання запасу
Рис.2. Спосіб списання запасу
 
Оплата праці виробничого персоналу відображається в програмі “УНФ” за допомогою документу “Відрядний наряд” (Рис.3).
 
Відрядний наряд
Рис.3  Відрядний наряд, закладка “Операції”
 
"Дата" - Дата виконання технологічної операції.
"Номенклатура" - Продукція, на яку буде віднесено вартість праці виробничого персоналу.
"Операція" - Найменування технологічної операції.
"Кількість (план)" - Запланована кількість продукції, що випускається.
"Кількість (факт)" - Фактична кількість випущеної продукції.
"Норма" - Норма часу на виконання однієї одиниці продукції.
"Підрахунок" - Вартість однієї технологічної операції.
"Нормогодини" - Результат множення "Кількість (факт)" на "Норма".
"Вартість" - Результат множення "Підрахунок" на "нормогодини".
 
Після проведення документа "Відрядний наряд" з встановленим прапорцем "Закрито" вартість технологічної операції буде віднесена на собівартість випущеної продукції.
Документ "Відрядний наряд" можливо створити, ввівши його на підставі документа "Замовлення на виробництво", тим самим знизивши трудовитрати на заповнення самого документа.

 

 

УНФУПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ

Шукаєте програму для автоматизації торгово-виробничого підприємства? 

Познайомтесь з рішенням "Управління невеликою фірмою". 

 

 

Прямі розподілені витрати

 
Існують прямі виробничі витрати, які визначаються розрахунковим шляхом. Такими витратами можуть бути, наприклад, витрати на оплату праці, витрати на комунальні послуги (електроенергію), амортизацію основних засобів і т.д. Такі витрати розраховуються за допомогою документу "Розподіл витрат", доступним в розділі "Виробництво".
Розглянемо розподіл прямих виробничих витрат на прикладі з електроенергією (Рис.4).
 
 
Оприбуткування послуги
Рис.4 Оприбуткування послуги “Електроенергія”
 
Важливо звернути увагу на рахунок обліку, вказаний в картці номенклатури “Електроенергія” (Рис.5).
 
Налаштування рахунку
Рис.5 Налаштування рахунку обліку номенклатури Електроенергія
 
Тип рахунку "Незавершене виробництво" необхідний для обліку прямих виробничих витрат. Прямі виробничі витрати дозволяють розподілити накопичені витрати відповідно до обраного способу розподілу. У нашому прикладі - "За обсягом випуску, на собівартість продукції".
 
При оформленні документа "Розподіл витрат", на закладці "Витрати" програма "Управління невеликою фірмою 8" дозволяє зробити розрахунок накопичених виробничих витрат на випущену продукцію. У нашому прикладі способом розподілу є безпосередньо сама кількість випущеної продукції (Рис.6 і Рис.7).
 
Заповнення продукції
Рис.6 Заповнення продукції по випуску
 
Розподілення витрат
Рис.7 Розподілення витрат по випуску
 
 
Звернемо увагу на те, що при розподілі витрат документ дає можливість деталізації до Замовлення покупця, дозволяючи формувати собівартість в розрізі Замовлення.
 
Для розподілу прямих виробничих витрат не обов'язково користуватися документом "Розподіл витрат". Програма "Управління невеликою фірмою 8" дозволяє розподілити витрати під час процедури "Закриття місяця" (Рис.8). Базою для розподілу при закритті місяця буде спосіб розподілу, зазначений в картці номенклатури продукції.
Аналіз собівартості готової продукції можна виконати за допомогою звіту з розділу "Аналіз" - "Собівартість випуску" (Рис.9).
 
Закриття місяця        Собівартість випуску
                                             Рис.8 Закриття місяця                                                                Рис.9 Собівартість випуску
 

Матеріал підготовлений Олександром Іванцовим, консультантом з "УНФ"

 
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Для роботи з програмою 1С:Підприємство "Управління невеликою фірмою" на мобільних пристроях розроблено мобільний додаток. Мобільний додаток УНФ можна завантажити безкоштовно в App Store та Goоgle play. Ми вже розповідали про можливості додатку. В цій статті розкажемо, як підключити мобільний додаток УНФ до основної програми.

ERP система (від англійського Enterprise Resource Planning) - система управління ресурсами компанії. Головна перевага ERP систем в тому, що вони дозволяють створити єдину інформаційну систему, охопити всі відділи компанії з їх основними завданнями: облік, рух, планування грошових коштів; розрахунок собівартості послуг / готової продукції; оперативна звітність про діяльність підприємства для керівництва; планування і контроль діяльності підприємства в цілому.

Довідник Номенклатура в програмі «Управління невеликою фірмою» призначений для зберігання інформації про товари, послуги, продукцію, матеріали, види робіт, необоротні активи, технологічні операції, послуги сторонніх контрагентів. В довідник Номенклатура можна зайти з Головної сторінки програми.