Автоматизація бізнесу: що взагалі можна автоматизувати

Автоматизація – це перехід від ручних операцій до використання сучасних інформаційних технологій в оперативній діяльності; впровадження технологій там, де вони не застосовувалися раніше. Автоматизація - це процес підбору і підготовки обладнання та програмного забезпечення для ефективного вирішення завдань конкретної організації.
 
У найширшому сенсі під автоматизацією розуміється деякий набір дій, який дозволяє звільнити людські ресурси від виконання певних завдань, як правило, рутинних і одноманітних, і доручити їх виконання певному механізму, наприклад, комп'ютеру, машинним алгоритмам, що дозволяють при правильному налаштуванні виконувати багато завдань, які до цього могла виконувати лише людина.
 
Основними завданнями автоматизації бізнесу є наступні:
 • ефективна підтримка оперативної діяльності; ведення обліку, контроль; 
 • організація документообігу, підготовка документів (бухгалтерські документи – рахунки, акти, накладні; комерційні пропозиції; договори тощо); 
 • швидке формування звітів про стан справ в компанії за будь-який період часу;
 • підвищення ефективності використання робочого часу та продуктивності співробітників завдяки звільненню їх від рутинної робочих операцій; 
 • мінімізація помилок та впливу «людського фактору» на найважливіші бізнес-процеси підприємства; 
 • підвищення якості обслуговування клієнтів та роботи з партнерами;
 • безпечне зберігання інформації.
 
 
Які процеси можна автоматизувати в компанії
 
Бізнес-процеси підприємства класифікуються на основні (впливають на підвищення дохідності) та підтримуючі (не впливають на підвищення доходів).
 
Основні бізнес процеси
(впливають на підвищення дохідності)
Підтримуючі бізнес процеси
(не впливають на підвищення доходів)
 • управління продажами
 • управління маркетингом
 • проектування та розробка продукту/послуги
 • виробництво продукції/послуг
 • робота з клієнтами
 • обслуговування клієнтів (після продажу товарів/послуг) 
 • управління логістикою (закупівлі, збут, доставка

 

 • бухгалтерський та податковий облік
 • звітність 
 • документообіг
 • юридичний супровід
 • ІТ, обладнання
 • управління фінансами
 • управління персоналом
 • інфраструктурне управління

 

 

Бізнес-процес в розрізі відділів компанії:

Маркетинг та продажі: 
 • управління маркетингом, управління сайтом, управління продажами, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), CRM маркетинг
Автоматизація бізнесуВиробництво: 
Управління якістю: 
 • система менеджменту якості, контроль якості продукції, робота з рекламаціями
Фінанси: 
 • бухгалтерський та податковий облік, фінансове планування, взаєморозрахунки з клієнтами, розрахунок заробітної плати
Організація діяльності компанії: 
 • документообіг, секретаріат
Управління: 
 • стратегічний менеджмент, управлінський облік, бюджетування, інформаційна безпека, управління персоналом (підбір, навчання, кадровий облік)
 
Автоматизацію зазвичай починають з трудомістких рутинних операцій (роздрібний товарообіг, облік робочого часу, зайнятість працівників, виконання ними нормативів), процесів, що впливають на дохідність та прибутковість компанії (робота відділу продажів, розрахунок собівартості, складські запаси, дебіторка, управлінський облік) чи найпроблемніших місць бізнесу (у кожного своє).
 
Компаніям середнього та великого бізнесу ніяк не обійтися без автоматизації. Однак, маючи мільйон справ, власники малого бізнесу також, як ніхто, мають бути зацікавлені в автоматизації для підвищення власної продуктивності та економії часу, де це можливо. Невеликі компанії можуть автоматизувати різноманітні процеси – від генерації лідів, обслуговування клієнтів до виконання рутинних офісних завдань. Коли процеси, що повторюються, автоматизовані, у підприємців звільняється час для того, щоб зосередитися на головних цілях – наприклад, на подальшому розвитку бізнесу.
 
Поділіться записом у соціальній мережі

Радимо почитати

Програми для бізнесу покликані допомагати йому збирати дані, організовувати їх та управляти ними; об’єднувати ключові аспекти діяльності – виробництво, управління персоналом, управління відносинами з клієнтами, фінансове управління – в єдину інформаційну систему. Процес створення і впровадження такої системи на основі того чи іншого програмного забезпечення чи їх комбінації може бути тривалим і складним.

В бізнесі існує безліч стереотипів та помилкових переконань. В сфері автоматизації бізнесу вони також є і часто стають на заваді росту підприємства, ефективному використанню ресурсів та прозорому обліку діяльності. Ми зібрали основні стереотипи, з якими маємо справу мало не щодня, і спробували їх спростувати. 

Де ви працюєте, коли дійсно хочете отримати результат? Який час вам найкраще підходить для продуктивної роботи? Навряд чи відповідь буде "офіс в розпал робочого дня". Є, звичайно, люди, які, виконуючи завдання, можуть з головою в нього зануритися і відключитися від зовнішнього світу. Але в офісі ми не одні, і є безліч відволікаючих чинників, які ми не можемо контролювати.